Kwaliteitskader voor vloerisolatie door gespoten polyurethaanschuim - SOLIS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Om latere zettingen te voorkomen, moet de kwaliteit van het gespoten polyurethaan worden beoordeeld voordat de dekvloer eroverheen wordt aangebracht.

Het in situ spuiten van polyurethaan (PU) voor de thermische isolatie van vloeren onder zwevende dekvloeren is een veel toegepaste techniek. Het belang ervan is gebaseerd op de isolerende eigenschappen van dit product, maar ook op het feit dat het snel en gemakkelijk kan worden aangebracht met een belangrijke dikte, zonder voorafgaande nivellering en met een vulling tussen de leidingen, zonder onderbreking. Toch zijn er veel gevallen van vervorming van het PU geconstateerd, met name door de inwerking van belastingen in combinatie met temperatuur (vloerverwarming), en dit ondanks een kwaliteitskader dat aan deze producten is verbonden. In geval van aanzienlijke vervorming kan de schade aanzienlijk zijn en de reparatiekosten zeer hoog.  

Momenteel bestaat er geen eenduidige gestandaardiseerde methode voor de beoordeling van de kenmerken van deze in situ gevormde producten. 

Om het normatieve kader voor deze producten te versterken, beoogt het Solis-project dus inzicht te krijgen in de mechanismen die vervormingen in gespoten PU veroorzaken door de kritische parameters te bepalen die deze vervormingen veroorzaken. Het project beoogt vervolgens de ontwikkeling van een snelle en betrouwbare gestandaardiseerde methode voor de opleveringscontrole van deze producten. De ontwikkelde methode heeft tot doel de kwaliteit van het ter plaatse vervaardigde product te beoordelen voordat de dekvloer en de coating worden aangebracht. Aan de gemeten kenmerken worden criteria toegekend om tijdig (vóór het leggen van de dekvloer) te kunnen ingrijpen als deze niet worden gehaald. Naast de mechanische prestaties en de vereisten voor de procedures voor het nemen van monsters en het conditioneren van deze monsters, komen in het project ook gezondheidsaspecten (VOC-emissies) en duurzaamheid (LCA) aan bod. 

De economische motivatie van deze studie is om het aantal en de omvang van de schade in verband met het bezwijken van deze producten aanzienlijk te verminderen, door een specifiek kwaliteitskader te scheppen en aanbevelingen voor de fabricage te formuleren.

Met steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten