Kwaliteitsvolle, circulaire en klimaatrobuuste groendaken - GREEN ROOFS UP!

Terug naar : onderzoeksprojecten
GREEN ROOF UP! brengt een transitie op gang naar meer kwaliteit, uniformiteit, innovatie en circulariteit in de groendaksector.

De vraag naar groendaken stijgt sterk. Om tal van redenen laat de kwaliteit van groendaken echter soms te wensen over. Zo is er een gebrek aan kwaliteitsbewaking van de producten op de markt, zijn de bestaande richtlijnen niet up-to-date en zijn de lastenboeken weinig concreet. Hierdoor is er ook weinig ruimte voor innovatie en vaak een gebrekkige afstemming tussen de verschillende betrokken bouwpartijen. Bovendien is de sector vragende partij voor oplossingen die circulair zijn en die bijdragen tot de klimaatrobuustheid van steden. 

In het kader van het project worden: 

  • concrete richtlijnen opgesteld en ruim verspreid, waarbij kennisverhoging in de bouwsector in de hand gewerkt wordt, 
  • opties ontwikkeld om groendaksubstraten te verduurzamen met behulp van “urban mining” bouwmaterialen, 
  • verschillende groendaktypes geïnstalleerd en gemonitord in een demonstrator proefdak, wat toelaat de meest functionele groendaksystemen voor te stellen die bijdragen aan een gezond stadsklimaat.  

Het project beoogt hiermee een transitie teweeg te brengen die zorgt voor meer kwaliteit, uniformiteit, innovatie en circulariteit in de groendaksector, wat op zijn beurt moet resulteren in een nog sterkere toename van de vraag naar en de aanleg van biodiverse groendaken. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten