Levenscyclusmethodiek voor de beoordeling van bestaande betonconstructies – LifeMACS

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ontwikkeling van een methodiek voor de beoordeling en het beheer van betonconstructies, rekening houdend met de bijhorende kosten en de veiligheid.

Door het vergrijzende erfgoed winnen renovatie en aanpassing van bestaande constructies in geïndustrialiseerde landen aan belang.

De grootste uitdaging ligt in de beoordeling en het beheer van deze verouderde constructies, rekening houdend met de kosten voor inspectie, reparatie en opwaardering, maar ook met de veiligheid van de mens. Een adequaat raamwerk voor een efficiënte evaluatie/beoordeling van structuren op basis van kwantitatieve data ontbreekt echter. Om deze leemte op te vullen, richt lifeMACS zich op het ontwikkelen van een levenscyclusmethodologie voor de beoordeling van bestaande betonstructuren.  

Hiervoor worden verschillende kaders ontwikkeld, zoals de conditiebeoordeling en modellering van schade, de voorspelling van de structurele prestaties, de beoordeling en optimalisatie van gecombineerde inspecties en monitoringstrategieën, en de optimalisatie van onderhoudsstrategieën en reparatie- of versterkingsinterventies. In deze kaders worden tijdsafhankelijke degradatie, ruimtelijke variabiliteit en geactualiseerde informatie op basis van onderzoeksresultaten, monitoring en degradatiemodellering opgenomen. Hiervoor zal een meerlagige Bayesiaanse benadering worden gebruikt. Een nieuw te ontwikkelen geïntegreerde BIM-omgeving voor levenscyclusbeheer maakt tevens een efficiëntere interactie tussen de belanghebbenden en een continu gegevensbeheer gedurende de levensduur van de structuur mogelijk.  

Door de combinatie van deze kaders ontstaat de mogelijkheid om een ​​coherente prestatiekwantificering, levenscyclusbeheer en besluitvorming over de hele levensduur uit te voeren voor bestaande betonconstructies, rekening houdend met alle beschikbare informatie van inspecties, monitoring en structurele modellering. De ontwikkelde methodologieën worden gevalideerd met behulp van  een experimenteel testprogramma waarbij de methodologieën tevens worden toegepast op verschillende benchmark-casestudy’s welke geselecteerd worden in samenspraak met het begeleidingscomité. 

De projectresultaten verbeteren de duurzaamheid van betonstructuren aanzienlijk.  Bovendien stellen ze de bouwsector in staat om verdere baanbrekende industriële ontwikkelingen te creëren bij het beheer, herstel en de verlenging van de levensduur van infrastructuur en gebouwen. 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten