Minimum wapening in betonnen platen beter afstemmen op de reële uitvoeringsomstandigheden op de werf - REINFORCE

Terug naar : onderzoeksprojecten
Dit project leidt tot betere richtlijnen voor het dimensioneren van minimum wapening om scheurvorming in betonnen platen en wanden te vermijden.

De minimum wapening is essentieel om de trekspanningen op te vangen die in het beton ontwikkeld worden als gevolg van verhinderde krimp en verhinderde thermische vervormingen. Te weinig wapening leidt tot ongewenste scheurvorming. Teveel  wapening heeft overconsumptie van staal als gevolg.  

De actuele normen voor de samenstelling en de uitvoering van beton, evenals voor de berekening van de minimum hoeveelheid wapening, houden te weinig rekening met parameters zoals de werkelijke samenstelling van het geleverde beton, de uitvoeringsomstandigheden op de werf, de effectieve betondekking op de wapening (uitvoeringstoleranties), de curing condities, de fasering van de betonneringswerken, enz.  

De relatieve impact van al deze parameters op de scheurvorming is maar beperkt gekend waardoor er slechts gedeeltelijk rekening mee gehouden wordt in de geldende normen.  

De prenormatieve studie REINFORCE bestaat er enerzijds in om de bestaande regels te specificeren, te verduidelijken, uit te breiden en zo nodig aan te passen, maar ook om de coördinatie tussen de toepassingsnormen voor wat betreft betonsamenstelling en de uitvoering van betonconstructies op de werf te verbeteren.  

Anderzijds heeft deze studie tot doel om  

  • een beter inzicht te krijgen in de  huidige eigenschappen van het beton die op de bouwsites geleverd is, en in de reële uitvoeringsomstandigheden van betonnen elementen,  
  • de invloed hiervan op de scheurvorming te evalueren  
  • de grootteorde van de effecten op reële structuren op te meten.  

Deze opgebouwde kennis wordt tenslotte vervat in praktische aanbevelingen voor de aannemer en andere bouwactoren om zo tot een wezenlijke vermindering van de scheurproblematiek op de werf te komen. 

Door het project kunnen we  

  • de vragen omtrent minimum wapening en scheurvorming die zich op de werf stellen beter begrijpen en beantwoorden  
  • de effectieve invloed van de verschillende parameters op de scheurvormingsproblematiek in in-situ omstandigheden beter evalueren 
  • effectieve praktijken voorstellen waarmee de problematiek kan worden opgelost.

 

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten