Monitoring van structuren en systemen met optische vezel sensor technologie - OVmonitoring

Terug naar : onderzoeksprojecten
De optische vezeltechnologie creëert innovatieve mogelijkheden om nieuwe en bestaande structuren of elementen te monitoren.

Monitoring van structuren en systemen met optische vezel

Ontdek de website van het project!

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Stuur ons een e-mail

OVmonitoring.

De optische vezeltechnologie die de voorbije jaren een enorme evolutie heeft gekend, biedt heel wat mogelijkheden als aanvulling op of als alternatief voor monitoringtechnieken met meer conventionele sensoren.  

Door de groeiende aandacht die besteed wordt aan de duurzaamheid, efficiëntie en levensduur van bouwwerken, groeit ook de noodzaak om bestaande en nieuwe infrastructuurwerken te monitoren en te voorzien van een kwaliteitscontrole in de uitvoeringsfase. 

Door een gebrek aan kennis en een kritische houding in de Vlaamse bouwsector  laat de toepassing van monitoring in het algemeen en van optische vezel sensortechnologie in het bijzonder op zich wachten. 

Het project vertaalt de bestaande kennis en ervaringen rond deze “nieuwe” technologie zodat deze door bedrijven kan worden opgepikt en op relatief korte tot middellange termijn, kan worden aangewend in hun bedrijfsactiviteiten zoals: 

  • het toepassen van optische vezel meettechnologie voor het ontwikkelen van nieuwe bouwsystemen; 
  • het aanbieden van nieuwe diensten zoals bewaking- of early warning systemen voor infrastructuur; 
  • het ontwikkelen van aangepaste optische vezel sensoren en equipment voor bouwkundige toepassingen. 

Om bedrijven kennis en inzicht te geven in optische vezeltechnologie in bouwkundige /structurele toepassingen  zijn volgende deliverables vooropgesteld: 

  • State-of the-Art: het verzamelen en bundelen van info, literatuur, praktijkcases, best practices, … 
  • Vertaalonderzoek: vergelijkende proeven en versnelde verouderingsproeven  
  • 3 demo-projecten waarbij de structuren uitgerust met optische vezels worden getest en gemonitord.  
  • Een handleiding voor monitoring van structuren en systemen met optische vezeltechniek 
  • Kennisverspreiding via workshops, studiedagen en publicaties 

Het project creëert  een draagvlak voor de implementatie van de optische vezel sensortechnologie op ruimere schaal in de Vlaamse bouwsector. Hierdoor zijn bepaalde bedrijven in staat zich te onderscheiden en hun competitiviteit in binnen- en buitenland te verhogen. 

In samenwerking met

Met de steun van

Gerelateerde projecten