Muren doorgelicht met innovatieve radar technologie - INTOWALL

Terug naar : onderzoeksprojecten
Analysetechnieken voor de samenstelling van wanden ter plaatse verplaatsen zich van het laboratorium naar de praktijk.

Het klimaatprobleem is ernstiger dan ooit en de weg naar koolstofneutraliteit tegen 2050 wordt elk jaar moeilijker en duurder. In deze context is de renovatie van het gebouwenbestand om het koolstofneutraal te maken een prioriteit. Ons gebouwenbestand is oud. Naar schatting zal 75% van de bestaande gebouwen tegen 2050 nog moeten worden gerenoveerd. Om dit doel te bereiken is een grondige kennis van de gebouwen nodig om de exacte renovatiebehoeften te kunnen beoordelen. In veel gevallen is de informatie over de samenstelling van de muren beperkt of zelfs onbestaand. Dit is nog meer het geval wanneer het gaat om informatie die in situ via meettechnieken wordt verzameld, aangezien de huidige detectietechnieken vaak nog ontoereikend zijn.


Het INTOWALL-project wil een innovatieve radartechnologie ontwikkelen die digitaal informatie kan meten in verband met de samenstelling van de muren van een gebouw: bijvoorbeeld muurdikte, vochtigheid, de positie van leidingen, mogelijke defecten en mogelijks zelfs de eigenschappen van de gebruikte materialen. 

Deze radartechnologie bestaat in de vorm van een laboratoriuminstallatie. Om meetcampagnes in het veld uit te voeren, moeten de huidige hardwarecomponenten worden geïntegreerd in een compacte, mobiele eenheid en moet de detectietechnologie robuuster worden gemaakt. De gegevensextractie gebeurt nu nog manueel. Het doel van het project is deze te automatiseren om een veralgemeend gebruik te vergemakkelijken. Het project wil ook de bewegingsproblemen onderzoeken bij de overgang van een enkele puntmeting naar de scan van een volledige wand en de problemen bij het samenvoegen van radargegevens met gegevens verkregen uit 3D laseronderzoek of fotogrammetrie om een volledige digitale weergave van een gebouw mogelijk te maken. 

Er wordt een matrix van mogelijkheden en een lijst van prioriteiten opgesteld, waaruit concrete gevallen worden ontwikkeld.

Onze publicaties over het onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten