Naar intelligente ventilatie in middelgrote gebouwen - Smart Ventilation

Terug naar : onderzoeksprojecten
Intelligentere ventilatiesystemen kunnen de binnenluchtkwaliteit garanderen en tegelijkertijd het energieverbruik en thermisch en akoestisch ongemak minimaliseren.

Energie-efficiënte ventilatie is een van de belangrijkste voorwaarden om te voldoen aan de huidige energieprestatie-eisen voor gebouwen. Een intelligent ventilatiesysteem is in staat om zichzelf continu aan te passen om de gewenste binnenluchtkwaliteit (IAQ) te leveren en tegelijkertijd het energieverbruik, de elektriciteitsrekening, thermisch discomfort en geluidsoverlast te minimaliseren. Een slim ventilatiesysteem is ook gevoelig voor bijvoorbeeld bezetting, buitencondities en directe detectie van verontreinigingen en kan informatie verschaffen over IAQ, energieverbruik en de behoefte aan onderhoud of reparatie.  

Het doel van het project 'Smart Ventilation' is om een dergelijk systeem te implementeren voor middelgrote gebouwen, nieuw of gerenoveerd, door de algehele prestaties gedurende de hele levenscyclus voortdurend te optimaliseren. Het project is daarom gericht op het ontwikkelen van een methode voor het selecteren van het optimale systeem en de lay-out van de componenten in een specifiek gebouw op basis van een samenhangende reeks indicatoren zoals binnenmilieukwaliteit (IEQ), energieverbruik, levenscycluskosten, comfort, onderhoud of herstellingsvermogen.  Concreet wil het project in het bijzonder: 

  • Indicatoren definiëren voor specifieke prestaties zoals akoestiek, resiliëntie, functionaliteit, gebruikerstevredenheid en specifieke bedrijfsomstandigheden.
  • Alle prestatieparameters van ventilatiesystemen verzamelen en uitdrukken in een algemene indicator.
  • De aeraulische lay-out en het geïntegreerde ontwerp van luchtverdeelsystemen automatiseren en optimaliseren op basis van de nieuwe prestatie-indicator.
  • Verbeteren en optimaliseren van de positionering van de aansluitingen van ventilatiesystemen op de buitenomgeving en op ruimten in gebouwen.

Onze publicaties over dit onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten