Nieuwe methoden voor het evalueren van de energieprestatie van gebouwen gericht op CO²-neutraliteit - NEPBC

Terug naar : onderzoeksprojecten
Regelgeving over de energieprestatie van gebouwen speelt een belangrijke rol in de transitie naar een CO²-neutrale economie

Source: 'Shutterstock'

Willen we in 2050 succesvol de transitie maken naar een CO²-neutrale economie, dan heeft ook de bouwsector werk voor de boeg. De regelgeving met betrekking tot de Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB) speelt hierbij een belangrijke rol. Gebouwen zullen aan strenge prestatie-eisen moeten voldoen, maar zullen ook worden uitgerust met geavanceerde systemen waarbij interactie met gebouwgebruikers en met andere systemen binnen of buiten het gebouw, zoals smart grids, aan belang zal winnen. Dit heeft financiële, economische en sociale gevolgen. De EPB-regelgeving moet evolueren om met al deze aspecten rekening te houden en zo de juiste impuls te geven en bij te dragen aan het behalen van deze doelstelling voor 2050. Ook spelen de spectaculaire ontwikkelingen van de afgelopen jaren op het gebied van Building Information Management (BIM) en Big Data een rol. 

Het NEPBC-project werkte aan aanbevelingen waarmee rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van de evaluatiemethodologie voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen en bepaalde aspecten die verband houden met de implementatie ervan. Dit werd gedaan door te streven naar een kader en methodologie die klaar zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan en in staat zijn om de transitie naar een CO²-neutrale gebouwenbestand te ondersteunen, zonder de technische, sociale en economische impact uit het oog te verliezen, zowel op individuele gebouwen, de wijk , dan het gehele gebouwenbestand. In een eerste fase van het project zijn de externe beïnvloedende factoren, de technische aspecten en de afweging van de mogelijke impact op de netwerken bestudeerd, bijvoorbeeld rekening houdend met het gedrag van gebruikers, klimaatverandering, energieflexibiliteit en energieopslag of de warmte- en elektriciteitsnetwerken . In een tweede stap werden de acties geïdentificeerd die nodig zijn om de integratie in een evaluatiemethode uit te voeren, die in de praktijk toepasbaar is voor de actoren van de bouwsector en binnen het kader van de Europese wetgeving en standaardisatie valt. Een laatste taak was het formuleren van aandachtspunten en een plan van aanpak om de mogelijke impact van alternatieve evaluatiemethoden en hun potentie om als nieuwe wetgeving overgenomen te worden, beter in te schatten. 
 
Het WTCB was verantwoordelijk voor de regelgevende aspecten en definieerde de richtlijnen voor de technische en wetgevende implementatie in het kader van de EPB en de reeks ISO 52000-normen. Ook de haalbaarheid, de limieten en de eventuele standaardisatie van een koppeling met BIM zijn bestudeerd. 
 
De resultaten van het project moeten beleidsmakers en belanghebbenden die door deze regelgeving worden geraakt, in staat stellen de EPB-methodiek toekomstbestendig te maken en beter in te spelen op huidige en toekomstige uitdagingen.

Avec le soutien de

En collaboration avec

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten