Off-site construction - BouwIndustrialisatie - BI

Terug naar : onderzoeksprojecten
Toepassing van een industriële logica op het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van constructies.

In de bouwsector werken nog zeer veel bedrijven volgens de traditionele “bouwfilosofie”: elk gebouw is uniek met als gevolg ad-hoc oplossingen op de werf, hoge faalkosten, arbeidsintensieve processen, moeilijke en onveilige arbeidsomstandigheden, veel interferentie tussen (onder-) aannemers. Steeds strengere eisen op vlak van isolatie, luchtdichtheid, akoestiek en stabiliteit vergroten bovenstaande problematiek nog meer. 

Om hieraan tegemoet te komen, moet men de krachten bundelen om tot een concept van bouwindustrialisatie te komen. Door een industriële logica toe te passen op ontwerp, voorbereiding en realisatie van constructies, liggen systeemoplossingen en/of prefabricatie voor de hand. Individuele bedrijven die deze aanpak willen hanteren, stoten meteen op veel drempels zoals de terughoudendheid van architecten en opdrachtgevers, de gesloten bestekken, een te beperkte kennis en vertrouwen in prefabricatie, een te beperkte slagkracht om totaaloplossingen aan te kunnen bieden enz. 

Om een significante stap voorwaarts te zetten, werkt voert project uit acties rond 3 assen: 

  1. Promotie en implementatie van industriële oplossingen 
  2. Strategische en economische analyse van systeemoplossingen 
  3. Opzetten van industriële samenwerking 

Door een open sfeer van ervaring en kennisdeling worden duurzame samenwerkingen tussen de bedrijven gecreëerd die leiden tot nieuwe bouwconcepten, producten, processen en diensten.

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over dit onderwerp

Andere link met betrekking tot dit project:

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten