Onderzoeksproject van Buildwise • Living Labs Brussels Retrofit

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het EFRO-project ‘Living Labs Brussels Retrofit’ heeft als doel de renovatie van woningen in Brussel te bevorderen door bevoorrechte ruimtes te creëren die specifiek bestemd zijn voor experimenten en innovatie: de living labs.
Green Deal
Start: 1 april 2016 Eind: 30 september 2022

Living Labs Brussels Retrofit

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Surf naar de projectwebsite

Contacteer ons

Céline Henry de Generet, +32 (0)2 502 66 90

Stuur ons een e-mail

Gedurende vier jaar zullen deze pilootprojecten zorgen voor kennisontwikkeling en een betere samenwerking met de bouwsector. Dit zal leiden tot de totstandkoming van een uitgebreide markt voor energie-efficiënte renovaties.

Doelstellingen

Het project bestaat uit een begeleidende structuur (Living Lab Platform) die de Living Lab Projects omkadert en ondersteunt. Een living lab is een project dat zich richt op de eindgebruiker, en dat verschillende actoren samenbrengt. Die actoren komen vaak uit verschillende vakgebieden of zelfs horizonten. In het kader van deze projecten gaan industriëlen om met academici, gebruikers of overheden.  De verschillende zienswijzen staan borg voor een grote dynamiek in het project en verzekeren dat elke partner op de meeste passende wijze bij de zaken wordt betrokken.

Elk living lab heeft als doel om te beantwoorden aan de specifieke uitdagingen die zich stellen voor de energetische renovatie van woningen in Brussel. In september 2017 werden 5 Living Lab Projects geselecteerd.

  • Bruwatt: Het project bestaat uit het bepalen van de economische haalbaarheid van een derde investeringsmaatschappij in de       sector van de energierestauratie.

  • Modul’air: het project is gericht op de toepassing van geprefabriceerde gevelmodules voor energierenovatie en het scheppen van een kader voor de oprichting van een innovatiepartnerschap

  • Prio Climat: Optimalisatie van de ventilatiestrategieën voor renovatie om het binnenklimaat te verbeteren.

  • Reno Lab C: het project is gericht op het ontwikkelen, testen en optimaliseren van hoogwaardige en betaalbare collectieve sociale en energetische renovatie voor huizen van particulieren.

  • WVDM: het project zal 4 renovatiestrategieën bestuderen (erfgoed, energie, economie en duurzaamheid) voor het naoorlogse Brusselse patrimonium door de proefrenovatie van studentenwoningen van architect Willy Van Der Meeren.

De projecten bestrijken een breed scala aan thema's, zoals energie, bedrijfsmodellen, kostenoptimalisatie, toegang tot huisvesting, duurzaam bouwen, organisatie van werken in een stedelijke context, minimalisering van effecten, gedrag en erfgoed. De toegepaste innovatieve renovatietechnieken en -procedés zullen worden getest en verbeterd als gevolg van de projecten. Deze technieken en procedés zullen vervolgens op grotere schaal kunnen worden toegepast om betaalbare oplossingen te bieden voor renovaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zowel voor de privésector als voor de sociale woningen. Dat zal bovendien de samenwerking tussen de bouwsector en de onderzoeksinstellingen verbeteren.

De begeleidingsstructuur (Living Lab Platform) wordt belast met verschillende opdrachten. Ze is onder meer verantwoordelijk voor het lanceren van de oproep voor projecten en de ondersteuning van de living labs. Ze staat ook in voor de kwaliteitscontrole, de monitoring, de verspreiding van de wetenschappelijke resultaten, evenals de mobilisatie en communicatie naar de bouwsector toe.

Met de steun van

In samenwerking met

Gerelateerde projecten