Oplossingen voor de renovatie van ramen met historische waarde - PERCHE

Terug naar : onderzoeksprojecten
Het naast elkaar bestaan van energieprestatie- en erfgoedbehoudsaspecten is een complex probleem waarmee schrijnwerkers regelmatig te maken krijgen.

Bron : "Shutterstock"

De komende jaren en decennia wordt een golf van renovatie van het bestaande gebouwenpatrimonium verwacht. Deze energetische renovatie moet rekening houden met het behoud en de opwaardering van het architecturaal patrimonium. Dit erfgoed getuigt van ons verleden, onze geschiedenis en onze bouwtradities en draagt ​​bij aan de charme en kwaliteit van onze gebouwde omgeving. Het schrijnwerk biedt een groot potentieel aan mogelijkheden voor verbetering op het gebied van energie, comfort en gezondheid van de bewoners van het gebouw. 
 
In deze context heeft het PERCHE-project, in samenwerking met Maison Cabay en SMD, tot doel het renovatieproces van houten schrijnwerk in woningen die representatief zijn voor vooroorlogse gebouwen in het Brussels Gewest te vergemakkelijken door een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van verschillende geïmplementeerde oplossingen. De evaluatie van een oplossing moet in brede zin worden bekeken en kan gericht zijn op thermische prestaties, het niveau van erfgoedconservering, lucht- en waterdichtheid, akoestische prestaties of duurzaamheid. Om dit doel te bereiken, heeft het project tot doel een beslissingsboom te ontwikkelen, te evalueren en te definiëren voor de keuze van interventies die aangepast zijn aan de staat van het bestaande schrijnwerk. Het project heeft ook tot doel laboratoriummeetmethoden te verfijnen om akoestische prestaties, waterdichtheid en duurzaamheid te karakteriseren en deze prestaties te meten in het geval van interventies die representatief zijn voor schrijnwerkers. 
 
De renovatie van het schrijnwerk is een belangrijke ingreep vanuit erfgoedoogpunt omdat de ramen en de beglazing veel bijdragen aan de authentieke uitstraling van een gevel. In het Brussels Gewest werd meer dan 60% van de woningen gebouwd vóór 1945 en deze problematiek doet zich voor in een groot aantal gebouwen. 

Onze publicaties over dit onderwerp

Met de steun van

In samenwerking met

Maison Cabay 

Société de Menuiserie Décorative sprl 

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten