Optimale ventilatiebeheeroplossing voor tertiaire gebouwen - MARINA

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ontwikkeling van een oplossing voor het aansturen van ventilatie in kantoorgebouwen op basis van de concentratie in de lucht van verontreinigende stoffen die als gevaarlijk voor de gezondheid van de bewoners worden beschouwd.

Bron "Shutterstock"

De lucht in onze gebouwen is vaak meer vervuild dan de buitenlucht. Het feit dat we veel tijd binnenshuis doorbrengen verhoogt onze blootstelling aan aanwezige polluenten en heeft negatieve gevolgen voor onze gezondheid en ons welzijn.

Bijgevolg positioneert geoptimaliseerde of intelligente ventilatie zich als een onmisbare oplossing om een goede kwaliteit van de binnenlucht te garanderen. Het doel is om voldoende luchtverversing te bewerkstelligen om de binnenshuis uitgestoten polluenten af te voeren, zonder de energieprestatie van gebouwen in gevaar te brengen. Met dit doel voor ogen is het essentieel om de meest problematische polluenten te kunnen identificeren en kwantificeren en op basis hiervan de ventilatie aan te passen.

Dankzij de specifieke vaardigheden van elk van zijn partners en hun complementariteit, streeft het consortium van het MARINA-project ernaar om een oplossing te ontwikkelen die de ventilatie van gebouwen in de tertiaire sector optimaal beheert, en die gebaseerd is op nauwkeurige metingen van de concentratie van verschillende kritische polluenten in kantoren. Deze polluenten worden door Buildwise geïdentificeerd en gekwantificeerd in een groot aantal tertiaire gebouwen.

Om dit doel te bereiken, worden nieuwe generaties microsensoren ontwikkeld die goedkoop en zelfvoorzienend zijn om de concentratie van de beoogde polluenten te meten. Buildwise is verantwoordelijk voor het evalueren van de prestaties van deze nieuwe sensoren (gevoeligheid, omkeerbaarheid, reactietijd).

De door het MARINA-project voorgestelde oplossing omvat, naast de verschillende ontwikkelde microsensoren, een computerplatform voor het verwerken van gegevens afkomstig van zowel deze sensoren als andere bestaande bronnen in het gebouw (temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren, aanwezigheidsdetectoren, etc.). Dit intelligente platform maakt het mogelijk om de HVAC-installaties te controleren en te optimaliseren met behulp van een door Buildwise ontwikkelde beslissingslogica.

Ten slotte wordt dit platform aangevuld met een facility management service voor gebouwen die zich aanpassen aan het evoluerende gebruik van de ruimtes en de variabele bezetting van de plaatsen, om uiteindelijk comfort, gezondheid en economie te combineren tot tevredenheid van zowel werknemers als werkgevers.

 

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten