Protocol voor de identificatie en het beheer van sloopafval met een hoogwaardig end-of-life traject

Terug naar : onderzoeksprojecten
Voorstel voor een selectieve en circulaire sloopmethode voor het identificeren en beheren van sloopafval met een hoogwaardig end-of-life traject

Het doel van dit in opdracht van Leefmilieu Brussel uitgevoerde project is een methodologie voor te stellen voor selectieve en circulaire sloop, aangepast aan de context van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In deze context werd het "Protocol voor sloopwerken" ontwikkeld. Het is een gids voor de circulaire sloop van gebouwen. Dit document is gebaseerd op de studie van de kwaliteit van gerecycleerde inerte granulaten, de identificatie van verontreinigingen in het gebouw en de analyse van bestaande sloopsystemen in de buurlanden en -regio's. Het doel is nu dit sloopprotocol te testen op verschillende proeflocaties. 

In dit document worden de te volgen stappen voorgesteld om sloop(ontmanteling en selectieve sloop) voor te bereiden, te organiseren, uit te voeren en te controleren, zodat recupereerbaar afval in hoogwaardige toepassingen wordt gegenereerd. Het gaat met name om inert afval, dat de belangrijkste fractie vormt. 

Het protocol beoogt toepassing in de praktijk. Het onderscheidt 5 belangrijke stappen die moeten worden gevolgd. Naast de aanvullende documentatie vindt u ook : 

  • Een model voor een sloopinventarisatie ; 
  • Een checklist voor kleine werven met de 9 verontreinigende materialen van inert afval; 
  • Een lijst van risicozones in het gebouw; 
  • Een checklist voor het toezicht op het Protocol voor sloopwerken. 

Deze gids is bestemd voor alle actoren die betrokken zijn bij het beheer van afval van volledige sloop en gedeeltelijke sloop in verband met renovatiewerkzaamheden: projecteigenaar, projectmanager, sloopaannemer, ontwerpbureau of sloopdeskundige

Onze publicaties over dit onderwerp

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten