Richtlijnen voor de binnenisolatie van bestaande gebouwen - IN2EuroBuild

Terug naar : onderzoeksprojecten
Isolatie van de binnenkant van gevels heeft een groot potentieel, maar wordt nog steeds weinig toegepast vanwege een gebrek aan kennis van de regels van goede praktijk.

De grootschalige renovatie van bestaande gebouwen is een cruciale stap in de energietransitie die gericht is op het bereiken van koolstofneutraliteit. Op het niveau van het gebouwenbestand kan dit ambitieuze doel alleen worden bereikt door een visie te hebben op hoe renovatietechnieken betrouwbaar kunnen worden toegepast.

Isolatie van de binnenkant van gevels is één van de mogelijke technieken voor de na-isolatie van muren. Hoewel niet zonder risico, is deze oplossing vaak de enige die kan worden toegepast, bijvoorbeeld in het geval van gevels met een architecturale of erfgoedwaarde die men wenst te behouden of wanneer het gebrek aan ruimte isolatie van buitenaf verhindert. In het geval van een onjuist ontwerp of implementatie kan isolatie van binnenuit leiden tot vochtgerelateerde problemen en schade. Aangezien de regels van goede praktijk voor de toepassing van deze techniek met risicobeperking nog steeds niet goed bekend zijn, wordt deze momenteel te weinig gebruikt, ondanks het aanzienlijke potentieel ervan, vooral in de stedelijke context.

Het Europese onderzoeksproject IN2EuroBuild heeft als doel duidelijke en uitgebreide richtlijnen te ontwikkelen voor de toepassing van isolatie van binnenuit, gericht op bouwprofessionals. Als eerste stap verzamelt, analyseert en vertaalt het project de resultaten van eerder onderzoek naar de praktijk. In een tweede stap wordt gericht onderzoek uitgevoerd op basis van metingen en numerieke simulaties. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Duitse onderzoeksinstituten die een uitgebreide expertise hebben op dit gebied.

De ontwikkelde richtlijnen volgen het renovatieproces stap voor stap, te beginnen met de diepgaande diagnose van het bestaande gebouw. Het doel is om aan te tonen of de isolatie van binnenuit toepasbaar is zoals het is of dat er aanpassingen nodig zijn om de techniek toepasbaar te maken. Er worden eenvoudige niet-destructieve meetmethoden voorgesteld, die de behoefte aan duurdere en vaak destructieve laboratoriumproeven moeten verminderen. De regels voor ontwerp en implementatie van het interieurisolatiesysteem zijn gespecificeerd. Ten slotte wordt de verwerking van bouwdetails aangepakt door een reeks gevalideerde details te verstrekken.

Door breed toepasbare, duidelijke richtlijnen te ontwikkelen die verwijzen naar eenvoudigere methoden, worden de onzekerheden en risico's van binnenisolatie verminderd. Deze techniek moet dus aan populariteit winnen en bijdragen aan het efficiënter maken van het gebouwenbestand.

Artikels over dit onderwerp

Ontdek onze videos over dit onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten