Semi-virtuele proefpost voor de evaluatie van multi-energie systemen van gebouwen- PEPSE

Terug naar : onderzoeksprojecten
In het labo realistische proefomstandigheden voor energiesystemen van gebouwen en hun regulering reproduceren.

Bron : "Shutterstock"

De energieprestaties van gebouwen, de comforteisen van de bewoners, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de technische mogelijkheden zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd. De verbetering van de gebouwprestaties heeft geleid tot een vermindering van de verwarmingsbehoefte, soms gepaard gaande met een toename van de koelbehoefte, terwijl de behoefte aan sanitair warm water toeneemt. Het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen gaat gepaard met de noodzaak om deze variabele bijdrage van nature te reguleren. De beschikbaarheid van modernere technieken zoals warmtepompen of brandstofcellen, de mogelijkheid om deze technieken te combineren, de opslag van energie in nieuwe vormen, het intelligent gebruik ervan en de mogelijkheid om overtollige energie te exporteren op een elektriciteits- of warmtedistributienet zijn technische oplossingen die verder onderzocht moeten worden.  

  

Het PEPSE-project dat is opgezet in het kader van het Centre of Excellence in Energy Efficiency and Sustainable Development (C3E2D) heeft tot doel deze doelstelling te verwezenlijken. Het omvat het ontwerp, de ontwikkeling en de installatie van infrastructuren en apparatuur voor een proefpost voor apparaten voor de productie, opslag en distributie van warmte en koude in gebouwen.  

  

De proefpost is "semi-virtueel": de bronnen en belastingen kunnen reëel of virtueel zijn; in het laatste geval wordt hun gedrag, gedicteerd door de proefomstandigheden, nagebootst; een toezicht- en controlesysteem regelt de fysieke interfaces die zijn aangesloten op het te testen apparaat. Het doel van de proefpost is het testen van hydraulische en/of aeraulische apparaten, of zelfs gedeeltelijk elektrische. Het is bedoeld om te worden gebruikt door andere onderzoeksprojecten van het Centrum, maar ook voor prototyping door externe teams, en ook voor het testen van systemen die op de markt worden gebracht in het kader van gestandaardiseerde proeven voor nieuwe producten van bedrijven in de sector of vrije proeven in reële gebruiksomstandigheden . Het vermogen van de proefpost moet het mogelijk maken om systemen tot 200 kW te testen in warmte- en koudeproductie. Deze vermogens zijn compatibel met kleine warmtenetten en collectieve stookruimten in appartementsgebouwen.  

  

Het hele project draait om toezicht en contact met de sector; de voorbereidende studie om de kenmerken van de proeftuin te bepalen en de complementariteit met bestaande apparatuur te waarborgen; het ontwerp en de dimensionering van de proefpost inclusief de instrumentatie-, regel- en besturingssoftware, zowel voor het deel “fysieke infrastructuur” als voor het deel “emulatie en software”; leveranciers zoeken en apparatuur bestellen; tot slot de montage en validatie van de proefpost 
  
Uiteindelijk maakt de PEPSE-proefpost een betere kennis mogelijk van de werkelijke kenmerken en prestaties van de systemen en hun combinatie, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden, het type gebouw en het gebruiksprofiel. De post moet het dus mogelijk maken om zijn werking te optimaliseren, te bepalen welk systeem het meest geschikt is voor de gewenste toepassing en zo een grotere energiebesparing te realiseren.

Met de medewerking van

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject ?

Gerelateerde projecten