Smart Buildings in use maakt gebouwen klaar voor de toekomst

Terug naar : onderzoeksprojecten
De cluster Smart Buildings in Use ondersteunt bedrijven bij het digitaliseren van het onderhoud en beheer van gebouwen.

Bron: "Shutterstock"

Gebouwen worden alsmaar complexer om te onderhouden en te beheren. Nieuwe technologieën kunnen helpen om de steeds hogere verwachtingen van de gebruiker in te lossen, en tegelijk de totale levenscycluskost onder controle te houden. We denken aan performante software (FMIS, BIM), integratie van sensoren, Internet of Things (IoT), nieuwe business modellen (DBFM, product-dienst-systemen), …

Dit project stimuleert de samenwerking en kennisuitwisseling tussen aannemers, professionele gebouw-eigenaren en -beheerders, facility managers, vastgoedontwikkelaars, aanbieders van software en beheer- en besturingsalgoritmen en aanbieders van hardware en nieuwe technologie voor gebouwopvolging. Hiervoor worden diverse studiedagen en workshops georganiseerd. 

Door de eindklant te sensibiliseren, wordt de vraag vanuit de markt naar een meer geïntegreerde aanpak van het onderhoud en beheer van gebouwen gestimuleerd. 

Nieuwe toepassingen worden ontwikkeld via open innovatie. Het project begeleidt de bedrijven hierin, zodat dit uitmondt in demoprojecten en begeleide innovatieprojecten. 

Concrete verwezenlijkingen van het project zijn: een stappenplan, een verzameling van casestudies en een roadmap.

De projectleden verhogen hun kennis over het toepassen van nieuwe technologieën tijdens de verschillende studiedagen. De thematische workshops helpen om kennis uit te wisselen tussen de bedrijven en om partnerships te vormen. 

Deze acties leiden tot  

  • een verhoogde kennis en toegenomen digitalisering van de onderhouds- en beheersactiviteiten bij de leden,  
  • nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden,  
  • een markt die zich sterker ontplooit. 

 

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten