Technologische dienstverlening Duurzaam Bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - C-TECH

Terug naar : onderzoeksprojecten
Voor creatieve en innovatieve bouwprofessionelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: doe beroep op C-Tech om je ideeën te concretiseren!

Bron: "Shutterstock"

De uitdagingen waarvoor de bouwwereld staat, zijn talrijk en omvangrijk: veranderende en steeds verstrengende sociale, economische en ecologische eisen vragen een continu aanpassingsvermogen van de bouwsector.  

Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen biedt de Technologische Dienstverlening C-Tech haar diensten aan ten behoeve van het verhogen van het kennis- en competentieniveau van de bouwsector, in het bijzonder voor de thema’s duurzaam bouwen en digitalisatie. Blijvende aandacht voor duurzaamheid en innovatie is onmisbaar, teneinde het hoofd te kunnen blijven bieden aan de steeds veranderende ecologische, economische en maatschappelijke realiteit.   

Hiertoe richt C-Tech zich specifiek op innovatiestimulering en een gerichte ondersteuning voor bedrijven binnen de vier hoofdthema’s van de dienstverlening: circulair bouwen, energietransitie, comfortverhoging en digitale constructie.  C-Tech verspreidt kennis naar de bouwsector, in het bijzonder middels enerzijds workshops en publicaties, en anderzijds een individuele bedrijfsspecifieke benadering, door punctuele interventies, doorgedreven innovatie-adviezen en partner-matchings. 

Uiteindelijk heeft deze aanpak de ambitie om bouwbedrijven te begeleiden tot een meer optimale werking zodat ze zich efficiënt verder kunnen blijven ontwikkelen op economisch vlak (financiële optimalisatie door energie-efficiëntie, digitale tools voor bedrijfsorganisatie, innovatieve geïndustrialiseerde renovatietechnieken, …), ecologisch vlak (circulaire economie, doorgedreven renovatie, optimaliseren HVAC, …) en sociaal vlak (korte keten met lokale werkkrachten, goede werkomstandigheden…).

Ontdek onze "Innovation Paper" ontwikkeld in het kader van C-Tech

In samenwerking met

Met de steun van:

Heb je vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten

Nieuws