Uitbloeiingen en verfapplicatie op baksteenmetselwerk - PAINTBRICK

Terug naar : onderzoeksprojecten
Normatieve hulpmiddelen en aanbevelingen voor baksteenmetselwerk om de risico's op uitbloeiingen en het afschilferen van verf te beperken.

Het verschnijnsel van uitbloeiingen op bakstenen is niet nieuw en wordt vandaag de dag nog steeds waargenomen op gevels van gebouwen. Hoewel is aangetoond dat deze uitbloeiingen kunnen ontstaan in bepaalde baksteen/mortelcombinaties, wordt ter plaatse regelmatig waargenomen dat ze ook kunnen verschijnen op bakstenen voordat ze zijn gelegd. Wat hun oorsprong ook is, sommige van deze uitbloeiingen zijn onoplosbaar en kunnen het uitzicht van een gevel aanzienlijk aantasten. Ze kunnen er ook voor zorgen dat verf afschilfert.  

In België voorziet de norm NBN B 24-209 een test om de gevoeligheid van bakstenen voor uitbloeiingen te beoordelen. Deze test, die vereist is voor de BENOR-certificatie, lijkt echter niet voldoende geschikt om bakstenen op te sporen die uitbloeiingen kunnen veroorzaken. 

Bovendien bestaat er geen Belgische of Europese norm die een methode voorstelt om mortels of de baksteen/mortel combinatie  te karakteriseren met betrekking tot uitbloeiingen. Er bestaan ook geen criteria voor het karakteriseren van de geschiktheid van een baksteen om geverfd te worden, inclusief met betrekking tot het risico op uitbloeiingen. 

Als reactie op deze tekortkomingen en om ervoor te zorgen dat minder uitbloeiende of niet-uitbloeiende metselwerk materialen op de markt worden gebracht, is het Paintbrick-project erop gericht de normen en aanbevelingen relevanter te maken, zodat de selectiviteit van materialen wordt verbeterd. Het project wil meer geschikte tests ontwikkelen voor bakstenen, mortels en baksteen/mortel- en baksteen/mortel/verfcombinaties. Uiteindelijk bieden deze wijzigingen in de normen  de mogelijkheid aan bouwbedrijven om materialen te selecteren op basis van goed gevalideerde prestatieverklaringen, waardoor tegenvallen en economische verliezen als gevolg van uitbloeiingen of afschilfering van verf worden voorkomen. 

Onze publicaties over dit onderwerp

Meer informatie over normen en regelgevingen op dit gebied

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten