Van aarde naar waarde - Toepassing van leemsteen in de praktijk - LEEMSTEEN

Terug naar : onderzoeksprojecten
Leemsteenmetselwerk is een weg naar een CO2-reductie in de bouwsector.

Ondanks het hoge circulaire potentieel van (ongebakken) leemsteen is de toepassing (nog) vrij beperkt en zijn architecten en bouwheren er weinig vertrouwd mee. De eigenschappen en verwerking verschillen dan ook enigszins van deze van een klassieke baksteen.  

Binnen dit Living Lab wordt daarom via ontwerpend onderzoek en in co-creatie met verschillende actoren de toepassing van leemsteen in bouwprojecten verder verkend. Aan de hand van oa. reële praktijkcases en een demoproject met sociaal-ecologische impact worden ontwerpoplossingen ontwikkeld en geëvalueerd. Gebruikerservaringen en –voorkeuren werden bevraagd en geïntegreerd. Een aantal technische knelpunten bij ontwerp en uitvoering werden onderzocht en weggenomen. 

In een eerste luik worden de mogelijke toepassingen van leemsteen in Vlaanderen geëxploreerd. In luik 2 wordt de directe, praktische toepassing van leemsteen in de hedendaagse Vlaamse bouwpraktijk onderzocht. Tenslotte interageert men in een 3de luik  met lokale actoren en activeren van de brede doelgroep 

Naast toekomstige ontwerpers en ingenieurs en huidige bouwactoren worden ook niet-bouwprofessionelen en eindgebruikers betrokken bij het Living Lab via een participatief ontwerp- en bouwtraject in Helchteren. 

Een verhoogde toepassing van leemsteen levert een positieve bijdrage aan zowel de materialenvoetafdruk als de CO2-uitstoot van de bouwsector en draagt op die manier zichtbaar bij aan de Vlaamse doelstellingen. 

Onze publicaties over het onderwerp

Ontdek de website van het project!

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit onderzoeksproject?

Gerelateerde projecten