Van BIM naar een “circulair” post-interventiedossier - BIM-INTEGRUM

Terug naar : onderzoeksprojecten
Een platform dat BIM-informatie omzet naar een digitaal post-interventiedossier met onderhoudsinstructies, circulariteitsscores en digitaal grondstoffendepot

Bron : "Shutterstock"

Het BIM-Integrum -systeem  geeft alle in een gebouw gebruikte materialen in de juiste hoeveelheid en op de juiste positie weer. De ontwikkelde systematiek wordt gekoppeld  aan het BIM-model. Hierdoor  heeft aannemer Beneens, partner in het project,  een platform dat in één overzichtelijke, gebruiksvriendelijke viewer zowel het as-built dossier, als het postinterventiedossier, de onderhoudsrichtlijnen én het potentieel voor urban mining kan weergeven. Dit project toont aan wat er mogelijk is met BIM en de digitalisering van de bouw.

BIM-INTEGRUM is een platform dat werd ontwikkeld in verschillende stappen:

  • Het inhoudelijk bepalen van de paspoortinformatie.
  • Opdeling van de informatie in paspoortparameters.
  • Het opslaan van de info (parameters en technische fiches) in het BIM-model waarbij het van belang is om zoveel mogelijk gegevens te capteren met zo weinig mogelijk manueel werk.
  • Bepaling van een vereenvoudigde circulariteitsscore op basis van de data in het BIM-model.
  • Ontwikkeling van een Digitaal as-built dossier: Een gestructureerde digitale verzameling van alle as-built info, opgemaakt voor project “’’t Centrum” ter vervanging van het papieren dossier 4.
  • Het toegankelijk maken van het BIM-model via een QR-code en een gratis BIM-viewer zodat het later kan dienen als een digitaal “grondstoffendepot” met goed gedocumenteerde en traceerbare bouwmaterialen.

Deze methode werd toegepast op het volwaardig circulair bouwproject ‘t Centrum op Kamp C.

Ontdek de website van het project!

Onze publicaties over dit onderwerp

In samenwerking met

Met de steun van

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten