Versneller voor energierenovatie in Wallonië - RENO+

Terug naar : onderzoeksprojecten
RENO+ ontwikkelt een competitief ecosysteem om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot makkelijke, kwaliteitsvolle, diepgaande renovatie tegen de juiste prijs.
Het metier
Start: 15 februari 2022 Eind: 30 juni 2024

Bron: "Shutterstock"

Gezien de omvang van de uitdagingen met betrekking tot renovatie, moet de bouwsector zich verenigen en nieuwe initiatieven aansturen om een nieuwe dynamiek op gang te brengen en bij te dragen tot het behalen van de doelstelling van 3% jaarlijkse grondige renovatie. 

Buildwise, Embuild Wallonië en Greenwin hebben RENO+ opgezet, een nieuwe aanpak voor renovatie in Wallonië, met een focus op particuliere residentiële gebouwen. De rode draad is een doordachte klantbenadering, die in het huidige ecosysteem erg ontbreekt, met als doel een snelle massificatie van het proces. Het project richt zich op de behoeften van de klant en ontwikkelt gestandaardiseerde methoden die efficiëntiewinsten en kostenreducties mogelijk maken. Het project structureert de administratieve, technische en commerciële aspecten van een renovatieproject. De gepriviligieerde renovatie strategie richt zich op de markt voor grondige renovaties, maar laat naast de energiedoelstelling ook aanvullende werken toe die beantwoorden aan de behoeften van de klant op het vlak van comfortverbetering of uitbreiding van de leefruimte. 

Concreet zijn de doelstellingen van het project om alle actoren en overheidsinstanties op één lijn te brengen en te betrekken, een aanbod van gestandaardiseerde en reproduceerbare technische oplossingen op te bouwen, het "marketing" -concept in een klantbenadering op te bouwen en operationele hulpmiddelen te ontwikkelen om het proces te standaardiseren met het oog op massificatie. Het heeft ook tot doel het kwaliteitskader en de opleiding te ontwikkelen, de aanpak op ware grootte uit te testen en innovatie te stimuleren en te integreren in het aanbod. Het project heeft tot doel de Waalse regering te ondersteunen bij de ontwikkeling van het financiële kader en het ontwikkelen van een kader voor samenwerking met private actoren om (bij voorrang binnen de algemene aannemers) de opkomst van nieuwe actoren van het "sleutel-op-de-deur"-type van renovatie te stimuleren.

Ontdek de website van het project!

En collaboration avec

Avec le soutien de

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten