Warmteopslag door chemische reactie en faseverandering - STOCC

Terug naar : onderzoeksprojecten
Ontwikkeling van technologieën voor warmteopslag in gebouwen.

Voor de bouwsector is technologische innovatie op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame ontwikkeling van cruciaal belang, zowel uit ecologisch als uit economisch oogpunt.  

In dit verband heeft het STOCC-project, dat deel uitmaakt van de C3E2D-projectportefeuille (Centre of Excellence in Efficiency, Energy and Sustainable Development), tot doel vaste materialen en systemen te ontwikkelen die kunnen worden gebruikt voor de opslag van thermische energie door latente warmte (as 1) en door chemische reactie (as 2).  

Het WTCB is actief op het gebied van as 1, die gewijd is aan de ontwikkeling van innovatieve oplossingen waarbij materialen met faseverandering (PCM) worden geïntegreerd in samengestelde wanden die de opslag op korte termijn (dag-nacht) van vrije energiebijdragen (interne bijdragen, bijdragen van de zon) mogelijk maken, teneinde oververhitting te beperken en het mogelijke gebruik van koude productieapparatuur te vermijden. 

Het WTCB onderzoekt de interacties tussen PCM-materialen en de gastmatrix en bepaalt de energiekarakteristieken van de aldus geformuleerde composieten. Er wordt onderzoek gedaan naar de invloed van doteringsmiddelen (grafiet, koolstofvezels) om de thermische geleidbaarheid van de gastmatrix en de prestaties van de PCM-materialen te verbeteren. De prestaties van de tijdens het project ontwikkelde wandprototypes worden momenteel op ware grootte geëvalueerd. 

Naast de hierboven beschreven technologische ontwikkelingen beoogt het project een partnerschap tussen universiteiten en onderzoekscentra tot stand te brengen dat erkend wordt op het gebied van technologieën voor warmteopslag, en in het nieuwe centrum voor onderzoek naar energie-efficiëntie de infrastructuur en vaardigheden te creëren die nodig zijn voor het ontwerpen en testen van prototypes van warmteopslag in een reële situatie.

Onze publicaties over dit onderwerp

Met de steun van

In samenwerking met

Hebt u vragen over dit project?

Gerelateerde projecten