Adobestock 614379729

Technische Goedkeuringen

Technische goedkeuringen zijn een zichtbaar middel om een product op de markt te onderscheiden. Ze zijn bedoeld om bestekschrijvers, architecten, ontwerpers, installateurs en monteurs vertrouwen te geven in de gebruiksgeschiktheid van het product.

Alles over Technische Goedkeuringen (ATG)

Een Technische Goedkeuring (ATG) verstrekt een technisch advies over een welbepaalde toepassing in de bouw. De ATG bevat een beschrijving en de technische eigenschappen van de toepassing. Op deze pagina krijg je de nodige verduidelijking en een overzicht van de rol die Buildwise hierin speelt. 

Atg Logo 2019

Wat zijn Technische Goedkeuringen en waarvoor dienen ze? 

Technische Goedkeuringen staan bekend onder de afkorting ‘ATG’, wat staat voor ‘Agrément Technique – Technische Goedkeuring’. Ze hebben als onderwerp unieke, innovatieve of complexe bouwproducten of bouwsystemen. Een Technische Goedkeuring is steeds een positieve beoordeling van de gebruiksgeschiktheid van een bouwproduct of bouwsysteem, gepubliceerd in een goedkeuringstekst die wordt uitgegeven door BUtgb vzw. ‘Gebruiksgeschiktheid’ betekent hier dat het gaat om welomschreven producten of componenten, met plaatsings- of verwerkingsvoorschriften in functie van de bedoelde toepassing.

Benorlogo Baseline NL (1)

Welke rol speelt Buildwise bij de Technische Goedkeuringen? 

Het onderzoek van de gebruiksgeschiktheid is de taak van de goedkeuringsoperator. Om de betrouwbaarheid van de inhoud van een technische goedkeuring te bewaken, wordt het onderwerp van de goedkeuring onderworpen aan certificatie. Dit houdt in dat de goedkeuringshouder instaat voor de kwaliteitsbewaking van de vervaardiging van de producten of componenten, maar dat deze kwaliteitsbewaking door regelmatige externe controles wordt bevestigd. Deze controles en het daaruit volgend onderzoek van de overeenkomstigheid van het product of systeem met de technische goedkeuring is de taak van de certificatieoperator. Sinds 1 januari 2023 treedt Buildwise op als goedkeuringsoperator, samen met SECO. BCCA is de certificatieoperator in domeinen waarin Buildwise en SECO actief zijn. 

Behalve Technische Goedkeuringen ondersteunt Buildwise ook andere gelijkaardige activiteiten, zoals de BENOR-certificatie. Een volledig overzicht van geldige technische goedkeuringen, ATG met certificatie en BENOR-certificaten vind je via Quality2Build.

Naar Quality2Build

Welk voordeel haalt de aannemer uit Technische Goedkeuringen?

Een ATG vertelt je als aannemer dat een product of component geschikt is voor gebruik op de Belgische markt en verwerkt kan worden volgens de Belgische bouwtraditie. Soms gaat het over nieuwere of complexere producten of componenten, met specifieke aandachtspunten voor plaatsing of gebruik. De toepassing is ook (nog) niet per se vastgelegd in een norm. De prestaties van het product worden opgevolgd door een onafhankelijke partij in het kader van kwaliteitsbewaking. 

Een product of component met een BENOR-certificaat betekent dat het product doet wat het claimt te doen. Het gaat daarbij om producten die gekend zijn binnen de Belgische bouwtraditie. Er is dan ook geen verdere info nodig over plaatsing. Deze certificaten zijn opgemaakt op basis van een norm.