Groene daken en wanden

Terug naar : green deal

Nieuwe inzichten in groendaken en groene wanden

Met de ‘Green Deal’ van onze ambities voor 2025 besteden we veel aandacht aan de cluster ‘Green Construction’. Deze omvat drie projecten:

In 2021 rondden we, samen met onze partners, het project ‘EcoCities’ af. Daarin deden we onderzoek naar de ecosysteemdiensten van groendaken en groene wanden. Die werden nooit eerder op een vergelijkende en geïntegreerde manier onderzocht voor verschillende soorten groendaken en groene wanden. Buildwise heeft literatuurstudies uitgevoerd naar de mogelijke impact op  klimaatextremen, zowel qua waterbeheer als hygrothermische aspecten.

Groendaken en groene wanden kunnen dankzij de nieuwe inzichten (kosten)efficiënter ingezet en technisch verbeterd worden

Door het aanbod van ecosysteemdiensten af te stemmen op de lokale vraag kunnen groendaken en gevelgroen (kosten)efficiënter ingezet worden. Gevelgroen ter hoogte van tunnelmonden zou in de stad bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan zuiverdere lucht. Steden en gemeenten zouden dankzij de nieuwe kennis groen in de stad doelgerichter kunnen ondersteunen. De inzichten kunnen ook helpen om groendaken en groene wanden verder technisch te optimaliseren, bijvoorbeeld door ze te voorzien van een groter waterbufferend vermogen.

Daarnaast werkten we in 2021 verder aan ‘Green Roofs UP!’ en ‘WonderWalls’. Bij deze projecten ligt de focus op de verdere technische optimalisatie van respectievelijk groendaken en groene wanden. Concreet hebben we onder andere een proefpost geïnstalleerd voor metingen van de hygrothermische aspecten van groene wanden. Er werden ook groendakmaquettes geïnstalleerd als demodaken en om duurzamere substraten te bestuderen.

Het is de bedoeling om de groeiende markt te ondersteunen met kwaliteitskaders en nieuwe technieken, en producten te testen. De verzamelde kennis zal de komende jaren gevaloriseerd worden in publicaties.