Ventilatiesystemen

Terug naar metier

De invloed van de buitenluchtkwaliteit op de binnenlucht beperken

Ventilatiesystemen spelen vermoedelijk een rol in het binnenbrengen van buitenluchtpolluenten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de binnenluchtkwaliteit en de gezondheid van de bewoners.

Met het project ‘Out2In’ willen we vier zaken nagaan:

  • welke rol mechanische ventilatiesystemen spelen in de toevoer van buitenluchtpolluenten
  • in hoeverre klassieke luchtfiltratie, toegepast binnen bepaalde systeemtypes, een oplossing biedt
  • wat de doeltreffendheid en meerwaarde is van doorgedreven filtratie
  • de mogelijkheid van elektrostatische precipitatie als alternatieve techniek.

Reallife metingen geven een beter beeld van de prestaties van ventilatiesystemen en hun invloed op de aangevoerde buitenluchtkwaliteit

Het vernieuwende van dit project is dat de prestaties van de filters bepaald worden in reallife omstandigheden. Dit doen we aan de hand van de filter (los van het ventilatiesysteem), in een proefpost die opgebouwd werd in onze labo’s in Greenbizz (Brussel). Hier worden de prestaties van verschillende soorten filters opgevolgd over een tijdspanne van één jaar. In 2021 werden er maandelijks opvolgmetingen uitgevoerd in een nieuwe configuratie, die mede gebaseerd was op inzichten die verworven werden tijdens de eerste meetreeks van een jaar. Verder hebben we ook een reeks in situ metingen uitgevoerd in Brusselse woningen – met name van het ventilatiesysteem – onder andere om eerdere inzichten aan te vullen en beter te begrijpen.

Dankzij deze metingen krijgen we een beeld van de reallife prestaties en evolutie. We kunnen op basis daarvan ook aanbevelingen doen op het vlak van filterkeuze, risicobeheersing bij piekpolluties, slimme ventilatiestrategieën en onderhoud. Zo blijft gezonde binnenlucht gegarandeerd.