Overstromingen

Ons land en in het bijzonder het Waalse Gewest werden zwaar getroffen door de overstromingen van juli jongstleden. Naast het zware verlies aan mensenlevens werden niet minder dan 30.000 gebouwen geheel of gedeeltelijk beschadigd.

Gelukkig kwam er in het hele land een enorme golf van solidariteit op gang en ondanks de vakantieperiode hebben de bouwbedrijven hier massaal toe bijgedragen. Ze werden echter geconfronteerd met ongebruikelijke problemen en wij voelden al snel de behoefte om een collectief antwoord te geven op de vele vragen die aan de ingenieurs van de afdeling ‘Technisch Advies en Consultancy’ voorgelegd werden.

Buildwise wil zich op lange termijn engageren door tal van onderzoeksprojecten tot een goed einde te brengen, zodat onze gebouwen beter bestand worden tegen de klimaatverandering.

Speciale uitgave van de Buildwise-Contact