Opgericht in 1987

Leden

Voorzitter: J. Beke

Vicevoorzitter: C. Bourgois

Leden: A. Boutemadja, G. Colliers, Y. Craeye,
M. D’Anvers, B. Dangoisse, D. De Clerck, R. De Lathouwer,
S. De Nolf, P. De Smet, E. Debast, L. Dedeyne, E. Dufrasnes,
J.-C. Embrechts, E. Geens, E. Germijns, T. Hermans,
N. Huysmans, J. Jadoul, J. Kessler, T. Lamy, P. Laporta,
C. Lemmens, J. Mariën, T. Modave, S. Motte, M. Proces,
T. Serck, E. Spitzer, M. Vercruysse, W. Verschueren,
D. Versluys, M. Wagneur

Ingenieur-animator: S. Danschutter

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Glaswerken

Over het Comité

De Technische Comités worden voorgezeten door een bouwondernemer, die hierbij ondersteund wordt door collega's uit zijn vakgebied, andere deskundigen terzake en ingenieurs-animatoren van het Centrum. Ze hebben tot taak om het speurwerk in hun specifieke domein vanuit de praktijk aan te sturen en ervoor te zorgen dat de onderzoeksresultaten op bruikbare wijze naar de werkvloer overgedragen worden.

We citeren uit het huishoudelijke reglement :
'De Technische Comités bestaan uit maximum 20 personen, welke personen zijn die over bijzondere wetenschappelijke en/of technische kennis beschikken. De aannemers die lid zijn van de Technische Comités zijn practici die nog steeds actief zijn in hun vakgebied en die behoren tot kleine, middelgrote en grote bouwondernemingen. Mogen eveneens deel uitmaken van de Technische Comités : architecten, studiebureaus, producenten van bouwmaterialen en -producten, opdrachtgevers uit de openbare en private sector, research­organismen, vertegenwoordigers van de academische wereld of van het hoger onderwijs, controleorganismen, ... [...] Ze kunnen in hun schoot werkgroepen oprichten waaraan zij een bepaalde en tijdelijke taak geven, die in het kader valt van de voornoemde algemene taak.'

Per Technisch Comité stelt het Centrum één of meer ingenieurs-animatoren ter beschikking, die de ondersteuning van de werkzaamheden van het betreffende Comité en zijn verschillende werkgroepen voor hun rekening nemen.

Een eerste taak van de Technische Comités is de aansturing van het speurwerk volgens de 'bottom-up'-benadering die fundamenteel gehanteerd wordt bij Buildwise. Hierbij is het de sector die de onderzoeksnoden bepaalt in samenspraak met de ingenieurs van het Centrum, in tegenstelling tot de 'top-down'-methode, waarbij de speurwerkonderwerpen van bovenaf door de overheid of een andere instantie worden opgelegd.