Bouwfysica, Comfort en Veiligheid

Terug naar : technische comites
Het horizontale Technisch Comité ‘Bouwfysica, comfort en veiligheid’ behandelt aspecten van de bouwprestaties en richt zich tot alle bouwdomeinen. Dit Comité bestaat uit 3 commissies, nl. akoestiek, brandveiligheid en hygrothermie, en beoogt een multidisciplinaire aanpak tussen deze drie disciplines. Dit horizontale Technisch Comité heeft nauwe banden met de Technische Comités ‘bouwdomeinen’.

Opgericht in 2018

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: M. Ruebens

Ingenieurs-animatoren: L. De Geetere, X. Loncour,
Y. Martin, J. Van der Veken

Adviseurs: A. Acke, G. De Raed, J. Goovaerts,
M. Lignian

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Leden Hygrothermie

Voorzitter: M. Ruebens

Leden: V. De Meulenaer, L. Dedeyne, F. Dethier, V. Feldheim, M. Frederic, H. Geeraerts, A. Gillard, A. Janssens, J.-P. Minne, I. Piette, B. Present, S. Roels, N. Spies, A. Van Eycken, D. Van Kerckove, C. Van Loock, E. Van Overmeire, J. Vanden driessche, F. Watte

Ingenieurs-animatoren: X. Loncour, J. Van der Veken

Adviseur: A. Acke

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Leden Akoestiek

Leden: J. Coose, E. De Kempeneer, C. Decaesstecker, D. Decroix, A. Dijckmans, P. Dresse, R. Dumont, H. Fabri, H. Fort, R. Geens, A. Gillard, C. Grimonpont, M. Henderieckx, B. Heymans, J.-P. Lahaye, O. Leroy, J. Marinus, K. Maroy, A. Minne, H. Mostmans, J. Nemerlin, G. Oushoorn, P. Roman, M. Ruebens, P. Toussaint, M. Van Damme, H. Van Keymeulen, C. Van Loock, E. Van Overmeire, P. Vandewiele, M. Vanstraelen, L. Vasseur, T. Verbanck, G. Vermeir, J.-F. Winant

Ingenieur-animator: L. De Geetere

Adviseurs: J. Goovaerts, M. Lignian

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Leden Brandveiligheid

Voorzitter: M. Leysen

Leden: B. Akkermans, M. Berckmoes, D. Boulanger, S. Cassiman, M. Colson, C. Decaesstecker, M. Delruelle, V. Detemmerman, M. Fatzaun, R. Goovaerts, B. Heymans, G. Janssen, E. Mackelbergh, J. Marinus, C. Pimpurniaux, M. Ruebens, T. Schoofs, T. Van Helden, K. Van Herpe, N. Van Houten, S. Van Loo, C. Van Loock, A. Van Steelant, B. Van Weyenberge, T. Verbanck, K. Vercaempt, P. Verhoeven, A. Verhoyen, J.-P. Veriter, S. Wynants

Ingenieur-animator: Y. Martin

Adviseurs: G. De Raed, J. Goovaerts

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Over het Comité

De commissie ‘Hygrothermie’ richt haar activiteiten op de energieprestaties van gebouwen, aspecten op het vlak van comfort en ook warmte- en vochtoverdracht. 
Ze bekijkt vooral de prestaties van de gebouwschil. De domeinen die door deze commissie worden behandeld omvatten o.a. vochtgerelateerde problemen in gebouwen, de behandeling van pathologieën die ermee samenhangen en degelijke oplossingen om deze aan te pakken, met inbegrip van de samenstelling van wanden en holistische bouwdetails. Deze commissie heeft ook aandacht voor aspecten inzake thermisch comfort, oververhitting van gebouwen en de veerkracht van gebouwen in het kader van de klimaatverandering. 

De commissie ‘Brandveiligheid’ houdt zich bezig met de brandveiligheid van gebouwen. Op basis van de behoeften van bouwprofessionals, meer bepaald de aannemers, start ze studies op en zorgt ze voor de opvolging van de middelen voor valorisatie (TV, opleidingen, artikels, enz.) van Buildwise in dit domein. Dankzij haar acties is het mogelijk om gebouwen te ontwerpen en te realiseren die voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften in ons land. 

De commissie ‘Akoestiek’ leidt de activiteiten van Buildwise op het gebied van akoestische isolatie van gebouwen, lawaai van technische installaties en het probleem van de nagalm in ruimtes. Haar voornaamste taak bestaat erin de complexe akoestische wetenschap, richtlijnen en normalisatie te vertalen in praktische oplossingen voor de bouwprofessionals, zoals bijvoorbeeld de bouwconcepten beschreven in TV 281 ‘Akoestische isolatie tussen woningen’.