Het Technisch Comité “Dakbedekkingen” vertegenwoordigt de sector van de hellende daken in België. De kern bestaat uit aannemers van dakwerken (voornamelijk via Embuild Dak), aangevuld met fabrikanten van de verschillende samenstellende materialen en systemen voor hellende daken (isolatiematerialen, dakbedekkingsmaterialen zoals pannen, leien, metalen dakbedekkingen, golfplaten…, dakvlakvensters, lucht- en dampdichtingsmaterialen, enz.). Voor specifieke werkgroepen wordt af en toe een beroep gedaan op diverse experts.

Opgericht in 1978

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: C. Vandermosten

Leden: F.-X. Bocage, F. Cauwelier, J.-F. Crohin,
S. Daelman, X. Dassonville, C. Degreef, S. Dupuis,
G. Derde, P. Donner, Y.-M. Dron, M. Dubois d’Enghien,
J.-F. Fontenoy, D. Laroy, T. Lesenfants, L. Mauën, B. Menu,
M. Molens, F. Paulis, B. Rahier, P. Segers, L. Steen,
C. Suarez, A. Thierens, M. Van Geit, J. Van Leeuwen,
N. Vander Putten, A. Vanhove, C. Vantaelen, R. Vignix,
D. Wattel, L. Zanussi

Ingenieurs-animatoren: D. De Bock, E. Noirfalisse

Adviseurs: L. Geerts

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Over het Comité

Het TC Dakbedekkingen staat in voor het opstellen en indien nodig herzien van Technische Voorlichtingen (TV’s) in zijn domein. Via werkgroepen binnen het TC worden TV’s opgesteld over daken met pannen in gebakken aarde, tegelpannen, betonpannen, leien, golfplaten, thermische dakisolatie, montage van zonnepanelen, hemelwaterafvoer, …  

Deze publicaties worden gevolgd door acties om ze bekend, begrepen en toegepast te maken door de sector: cursussen, presentaties en webinars voor verschillende doelgroepen (aannemers, architecten, studenten, …), animaties, brochures, enz. Ook andere media worden ontwikkeld, in het bijzonder op vraag van het TC: databank bouwdetails, animaties, ... 

Voor het Comité en de sector worden projecten en studies uitgevoerd, die een antwoord moeten bieden op actuele probleemstellingen of zijn visie op langere termijn moeten voeden. Als voorbeeld kunnen we het project Rainroof vermelden, een onderzoek naar de neerslagdichtheid in het dak- en onderdakcomplex. Andere onderzoekstopics zijn de verluchting van dakbedekkingen en de positie van dakgoten, in het bijzonder bij dikke isolatiepakketten. 

Sommige thema's zijn het onderwerp van bijzondere interesse en synergieën met andere Technische Comités: levensduur van materialen, demonteerbaar bouwen, multifunctionele daken, innovatieve en/of ecologische materialen, … 

 

Gerelateerd nieuws