Het Technisch Comité 'Dichtingswerken' verenigt de belangrijkste spelers op het vlak van dichtingswerken en platte daken: aannemers (voornamelijk via BEVAD, Belgische Vereniging van Aannemers van Dichtingswerken), fabrikanten van de verschillende samenstellende materialen en systemen voor platte daken (isolatie- en afdichtingsmaterialen van alle soorten, enz.), ontwerpbureaus, controleorganen, certificatie-instellingen en andere experts uit de sector. Ook voor specifieke werkgroepen wordt af en toe een beroep gedaan op diverse experts.

Opgericht in 1960

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: Y. Biesmans

Leden: G. Adams, S. Baelen, F. Belin, H.-C. Boulanger,
F. Coninx, J. Coumans, C. Coussens, H. De Schepper,
K. Derde, M. Kersschot, P. Kerstenne, K. Mangelschots,
V. Mestdagh, H. Michot, J. Moens, R. Naert, G. Puystjens,
Y. Rosier, E. Schomus, L. Steen, S. Terryn, M. Tijtgat,
P. Van Acker, L. Van Audenhaege, D. Van Genechten,
D. Van Kerckhove, P. Van Rysseghem, P. Verbrugghe,
M. Wagneur, K. Wienen

Ingenieurs-animatoren: E. Mahieu, E. Noirfalisse

Adviseur: D. De Bock

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Over het Comité

Het TC Dichtingswerken zorgt, samen met werkgroepen, voor het opstellen en herzien van codes van goede praktijk (TV’s) in zijn domein: platte daken, details en aansluitingen, groendaken, parkeerdaken, … Deze publicaties worden gevolgd door acties om ze bekend, begrepen en aanvaard te maken door de sector: cursussen, presentaties en webinars voor verschillende doelgroepen (aannemers, architecten, studenten, …), animaties, brochures, … Ook andere media worden ontwikkeld, en dit op vraag van het TC: animatie over brandveiligheid, databank met bouwdetails, … 

Voor het Comité en de sector worden projecten en studies uitgevoerd, die een antwoord moeten bieden op actuele probleemstellingen of zijn visie op langere termijn moeten voeden. Voorbeelden zijn een project rond de windweerstand van daken (correlatie tussen labo- en in situ testen), een ander project rond de verplaatsing van dakopstanden van daken geïsoleerd met polyurethaan platen, of verschillende projecten rond begroeiing van daken (Ecocities, TETRA Green Roofs Up!). 

Andere thema's vormen het onderwerp van een bijzondere focus en synergieën met andere Technische Comités: levensduur van materialen, demonteerbaar bouwen, multifunctionele daken, innovatieve en/of ecologische materialen, …