Naar hoofdinhoud

Het WTCB wordt Buildwise: lees er hier alles over.

Glaswerken

Het Technisch Comité ‘Glaswerken’ is samengesteld uit de belangrijkste spelers van de glassector, namelijk vertegenwoordigers van glasbedrijven, glasfabrikanten en -verwerkers, vertegenwoordigers van de Nationale Federatie van Aannemers van Glaswerken en de Federatie van de Glasindustrie, vertegenwoordigers van studie- en controlebureaus, universiteitsprofessoren, … Deze vertegenwoordiging pleit voor een geïntegreerde benadering van de technische onderwerpen die door het Technisch Comité worden behandeld.

Opgericht in 1961

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: A. Sanchez

Vicevoorzitter: J. Jacobs

Leden: J. P. Aubert, L. Bonnave, A. Cassauwers, D. Ceyssens, H. Ceyssens, G. De Landtsheer, L. Delvoie, D. Dequidt, J. Devilers, P. Dresselaers, Fontaine Jean-Denis, V. Goethals, T. Hens, T. Laurens, G. Martens, M. Martinez, A. Minne, P. Mistler, R. Nokerman, W. Reniers, F. Symoens, F. Triekels, J. Verhaert, L. Verhaert

Ingenieur-animator: V. Detremmerie

Ingenieur TAC: F. Caluwaerts, R. Durvaux, L. Lassoie

Contact

Over het Comité

Het Technisch Comité volgt van nabij de evolutie van glasmaterialen en de uitvoeringstechnieken van glazen constructies. De behandelde technische onderwerpen draaien voornamelijk rond twee assen: onderzoek en informatie. Ze hebben met name betrekking op veiligheid, de dimensionering van beglazingen, speciale glasstructuren, de keuze van de beglazing, de uitvoering ervan, ... 

Drie Technische voorlichtingsnota’s - referentiedocumenten voor de sector – zijn gewijd aan bepaalde glaswerken:  

  • De TV 242 over glazen vloertegels en traptreden, aquariums en patrijspoorten,  
  • De TV 261 over uitstalramen en deuren uit gehard glas 
  • De TV 275 gewijd aan glazen binnenwanden.   

Een TV met betrekking tot glazen borstweringen wordt momenteel gefinaliseerd. 

Informatie wordt eveneens verspreid door de publicatie van artikels in WTCB Contact, tijdschriften van federaties en andere professionele tijdschriften, infofiches (delaminatie van gelaagd glas, inwendige condensatie in een isolerende beglazing, …), net als via infosessies, webinars (bepaling van de beschermingshoogte, keuze van de glasproducten en veiligheid van personen, glasdikte, …), educatieve video’s (het opspannen van de beglazing, de ontwatering van de sponningen, …), …