Plafonneer-, voeg- en gevelwerken

Terug naar : technische comites
Het Technisch Comité "Plafonneer-, voeg- en gevelwerken" verenigt de belangrijkste spelers op het gebied van binnen- en buitenpleisterwerk, voegwerk, buitengevelisolatiesystemen (ETICS) en na-isolatie van spouwmuren: aannemers (voornamelijk via Embuild, UNEP, FEDECOM en Bouwunie), de federaties van fabrikanten, de controlebureaus, de certificatie-instellingen en andere deskundigen uit de sector, waaronder architecten. Binnen de TC werken verschillende specifieke werkgroepen aan gerichte opdrachten.

Opgericht in 1989

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: D. Verhaegen

Leden: P. Beaujean, J. Beke, B. Broekaert,
P. Cherchye, J. Coose, O. Cremer, E. De Bolster,
R. De Haes, C. Denayer, M. Dutry, J. Govaerts, J.-Y. Huberty,
S. Jamar, M. Meert, M. Oldyck, U. Peter, J. Schalley,
I. Segers, H. Spoormakers, J. Storme, A. Tandt,
P. Thomas, D. Van Kerckhove, W. Van Lancker,
C. Van Loock, I. Vandendael, V. Verachten, S. Verhoeven,
G. Veys, M. Veys, N. Vromant

Ingenieur-animator: Y. Grégoire

Adviseurs: S. Korte, M. Lignian

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Glaswerken

Over het Comité

De activiteiten van het TC zijn gericht op het pleisteren van binnen- en buitenmuren, het voegen van metselwerk, het aanbrengen van buitengevelisolatiesystemen (ETICS) met zowel pleisterwerk als een harde laag en het na-isoleren van spouwmuren.   

Dankzij nauwe samenwerking met de sector zijn er diverse referentiedocumenten over deze activiteiten beschikbaar, variërend van Technische Voorlichtingsnota's tot webinars en 3D-animaties.  

Sommige onderwerpen zijn van bijzonder belang en vergen samenwerking met andere Technische Comités: uitbloeiingen, bekleding met keramiek en natuursteen, verbinding met schrijnwerk en dakbedekking, innovatieve, intelligente en/of ecologische materialen, BIM, ...