Ruwbouw en algemene aanneming

Terug naar : technische comites
Het TC Ruwbouw & Algemene Aanneming verzamelt bouwprofessionals (ondernemers, producenten, overheden, onderwijs) en stuurt de onderzoeksactiviteiten van Buildwise in functie van de behoeften van de sector. Tijdens de bijeenkomsten worden lopende zaken bekeken en bijgestuurd, en worden nieuwe activiteiten en prioriteiten voorgesteld.

Opgericht in 1960

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: X. Braet

Leden: K. Andries, J. Bosmans, L. Courard,
C. De Cesco, G. De Schutter, P. De Vylder, J. Deceuster,
F. Demeulemeester, R. Dhuyvetter, T. Eeckhaut,
B. Geentjens, P. Goetinck, J. Govaerts, C. Grancitelli,
M.-L. Heyndrickx, P. Heyns, P. ibens, S. Kaye, F. Lederer,
J. Maertens, F. Marchand, A. Parewyck, P. Pirotton,
S. Scharlaken, M. Seculier, T. Spapens, R. Van Acker,
D. Van Campenhout, T. Van Put, E. Vandewiele,
A. Vermeyen, J. Willen

Ingenieurs-animatoren: V. Dieryck, N. Huybrechts

Adviseur: A. Van der Auwera

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Over het Comité

De activiteiten van het TC steunen op vier belangrijke pijlers:  

  • Het uitvoeren van collectieve onderzoeksprojecten die alle ruwbouwbedrijven aanbelangen; 
  • Het stimuleren van technologieoverdracht en innovatie bij bouwbedrijven bevorderen; 
  • Het realiseren van studies rond nieuwe en strategische thema’s;  
  • Het opstellen van codes van goede praktijk en leidraden zoals de Technische Voorlichtingen. 

Onder het TC Ruwbouw & Algemene Aanneming ressorteren drie thematische werkgroepen, nl. de TWG Betonnen Structuren, de TWG Geotechniek en de TWG Renovatie Bestaand Patrimonium.  

Naast de eerder klassiek “structurele” onderwerpen, staan de volgende thema’s hoog op de agenda van het TC: lage impact materialen, componenten en structuren (bv. gerecycleerd beton, circulair bouwen), klimaatbestendig bouwen (bv. droogteproblematiek), energetische renovatie en digitalisering.