Het Technisch comité ‘Steen en Marmer’ verenigt de belangrijkste spelers van het vakgebied: bouwondernemers, steen- en marmergroeven, certificeringsorganisaties en andere experts.

Opgericht in 1961

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: S. Maris

Leden: A. Abraham, J. Abraham, R. Baugnies, F. Belli,
C. Bertola, K. Callebaut, G. Claerbout, J.-P. Cnudde,
V. Cnudde, A. Demesmaeker, P. Dethier, J. Elsen,
A. Fontaine, P. Goegebeur, E. Latour, G. Legein,
M.-M. Mennens, B. Misonne, R. Pauwels, S. Renier,
J. Spinato, G. Van Gucht, K. Vandenneucker, B. Wauters

Ingenieur-animator: D. Nicaise

Adviseurs: M. Van Beneden, J. Van den Bossche

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Vloerinstallatie

Over het Comité

Het TC ‘Steen en Marmer’ heeft hoofdzakelijk als doel om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de sector. Zo stelt het artikels op om pathologieën te voorkomen. Ook de ontwikkelingen op het vlak van verwerkings- en bevestigingstechnieken worden voorgesteld in presentaties en artikels. Op die manier kan de sector over de nodige informatie beschikken met betrekking tot de verplichtingen inzake CE-markering voor steen- en marmerproducten.

De TV herzien of aanvullen is eveneens een aandachtspunt. Zo wordt TV 228 – een databank die de karakteristieken van natuursteen omvat – momenteel herzien om ze gebruiksvriendelijker en vollediger te maken.