Verwarming en klimaatregeling

Terug naar : technische comites
Samengesteld uit specialisten (installateurs, studiebureaus, fabrikanten, architecten, ...) op het gebied van verwarming, koeling en ventilatie, oriënteert het Technisch Comité 'Verwarming en klimaatregeling' de acties van Buildwise, om zo goed mogelijk in te spelen op de technische behoeften van deze sectoren.

Opgericht in 1960

Werkplan

In het werkplan worden de activiteiten van het TC vastgelegd.

Download het werkplan

Leden

Voorzitter: D. Peytier

Leden: P.-Y. Badot, W. Beeck, M. Blondiau, L. Brees,
L. Dedeyne, S. Demeyer, M. Fatzaun, G. Gronsfeld,
E. Maertens, J. Mampaey, L. Mehaudens, W. Neuville,
C. Nonneman, J. Nouwynck, A. Palumbo, I. Piette,
F. Santucci, D. Smet, J.-P. Somers, M. Therer,
K. Van Campenhout, P. Van Rompaey, V. Vancaeyzeele,
E. Vandenbosch, K. Vanlancker, W. Vanmeert, K. Wuyts

Ingenieurs-animatoren: P. Van den Bossche, X. Kuborn

Adviseurs: I. De Pot, R. Durvaux

Deze lijst met namen wordt ieder jaar aangepast

Contact

Gerelateerd nieuws

Glaswerken

Over het Comité

Het TC 'Verwarming en klimaatregeling' staat in voor het opstellen en indien nodig herzien van Technische Voorlichtingen (TV’s) in zijn domein. Via werkgroepen binnen het TC werden TV’s opgesteld over condensatieketels, vloerverwarming en installatiewater, ventilatie in woningen, zonnepanelen op daken, … Deze publicaties worden gevolgd door acties om ze bekend en toegepast te maken door de sector: cursussen, presentaties en webinars voor verschillende doelgroepen (installateurs, architecten, studenten, …), animaties, brochures, … . Ook andere media worden ontwikkeld, in het bijzonder op vraag van het TC: tools voor de berekening van warmtebelasting, voor expansievaten en voor het afstellen van ventilatiedebieten, een zoekmotor voor het doelgericht opzoeken van informatie over warmtepompen.

Ten behoeve van het Comité en de sector worden projecten en studies van verschillende omvang en duur uitgevoerd, of het nu gaat om een ​​antwoord op actuele probleemstellingen of om zijn visie op langere termijn te voeden. Als voorbeeld kunnen we de projecten SmartPower 2, Heat4Transition, Thermivar vermelden die zich richten op vragen met betrekking tot warmtepompen, in het bijzonder in de renovatiemarkt.

Andere thema's zijn het onderwerp van bijzondere interesse en synergiën met andere Technische Comités: zo is er samenwerking met het TC Sanitair met betrekking tot het nodige generatorvermogen voor verwarming en sanitair warm water.