Headerbeeld brandpreventie - brandweerman die een trap oploopt

Brandpreventie

(Bouwkundige) brandpreventie is een belangrijk aandachtspunt voor de aannemer. Op basis van een wel doordachte aanpak rond brandpreventie moeten op de werf de juiste materialen en producten correct geplaatst en uitgevoerd worden. Buildwise staat je daarin bij!

Alles over brandpreventie

De impact van een brand valt niet te onderschatten. Denk in eerste instantie aan de menselijke schade. Een brand resulteert spijtig genoeg regelmatig in gewonden en zelfs doden bij burgers en/of brandweerlieden. Daarnaast is er ook de economische impact ten gevolge van een brand. Directe schade aan gebouwen maar ook het verlies aan goederen,  infrastructuur, en de eventuele moeilijke heropstart doen kosten hoog oplopen. Tenslotte is er ook nog een eventuele milieu-impact. Een goede brandpreventie is van zeer groot  maatschappelijk belang. 

Pijlers van een goede brandpreventie

De eerste pijler bestaat erin de ontwikkeling van de brand te vertragen en de snelle verspreiding ervan te verhinderen door  gebruik te maken van moeilijk ontvlambare of weinig brandbare bouwmaterialen. Deze passieve preventiemaatregel heeft  betrekking op de brandreactie van materialen. Deze maatregel kan eventueel aangevuld worden met actieve  preventiemaatregelen zoals bv melders, blusmiddelen, automatische blusinstallaties, .. om de brand zo snel mogelijk te  detecteren en te beperken, eventueel te doven.


De tweede pijler bevindt zich in de fase waar de brand volledig tot ontwikkeling is gekomen (na flash-over). In deze fase tracht  men te vermijden dat de brand zou uitbreiden buiten de ruimte waarin hij tot ontwikkeling kwam. Tijdens deze periode moet  het gebouw ook zijn stabiliteit gedurende een zeker periode bewaren. Deze maatregel heeft betrekking op de brandweerstand.

Wetgeving en normen

Het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 "Basisnormen brandpreventie" en zijn wijzigingen is het basisreglement dat de  minimumvoorwaarden bepaalt waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen. In tegenstelling tot normen is dit een wet en dus bindend.


De Federale overheid is bevoegd voor de opstelling van voorschriften met betrekking tot de brandpreventie in verschillende
types van gebouwen en dit, ongeacht hun huidige of toekomstige bestemming. De Gewesten kunnen op hun beurt specifieke  reglementen uitvaardigen met het oog op de aanvulling of aanpassing van het KB Basisnormen.


Naast deze reglementaire teksten spelen ook de Belgische en Europese normen een cruciale rol. De toepassing van een norm
is niet verplicht, tenzij er uitdrukkelijk naar verwezen wordt in een reglementaire tekst. Hoewel de toepassing van de Belgische normen in ons land vrijwillig is, worden ze niettemin beschouwd als regels van de kunst of voor de goede  uitvoering.

Ontdek de geldende normen en de regionale regelgeving rond dit onderwerp via onze Normen-Antenne Brandpreventie 

Publicaties en webinars/video's

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je nog een vraag over 'Brandpreventie'? 
We staan je graag bij!

Contactpersonen:

Kurt de Proft 

kurt.de.proft@buildwise.be

Donatienne Boulanger

donatienne.boulanger@buildwise.be