Hefbomen voor het toepassen van circulaire economie (businessmodellen, data, wetgeving...)

Wil je je als aannemer voorbereiden op de toekomst en klaar zijn om ondersteunende diensten aan te bieden in een circulaire bouweconomie? Hieronder beantwoorden we je belangrijkste vragen. 

Terug naar : circulaire economie

Hoe kan je jouw circulaire ambities concreet maken en communiceren naar je klant?

Nu circulariteit stilaan ingang vindt in bouwprojecten zal je als aannemer met bijkomende eisen rond circulariteit geconfronteerd worden. Meer en meer wordt in het kader van circulair bouwen voor een meer “open” vraagstelling gekozen, met formules die samenwerking in een vroeg stadium stimuleren. Het is dan aan de aannemer om zelf met oplossingen te komen en de circulariteit ervan aan te tonen. 

Om je te helpen bij het concreet maken van je circulaire ambities en acties en deze te communiceren naar de klant kan je gebruik maken van de tool Circulair Gebouwd

Met behulp van de tool kan de aannemer (eventueel samen met andere projectpartners) de circulariteit illustreren en zich hiermee onderscheiden van zijn concurrenten. Bovendien biedt de tool ook handvatten om bepaalde circulaire ambities waar te maken. Zo kan je tonen in welke mate de gekozen bouwsystemen en verbindingswijzen hergebruik en recyclage in de toekomst mogelijk maken. Of welke concrete maatregelen nodig zijn om hergebruik bij een bestaande situatie te maximaliseren. Bijkomend illustreert de tool wat de aannemer kan doen rond afvalbeheer tijdens de bouwfase, het onderhoud van het gebouw achteraf, documentatiebeheer of innovatieve businessmodellen. 

Wat is een "as-a-service"- businessmodel en waarom is het circulair?

Een as a service-model (aaS-model) is een consumptie- en verkoopmodel waarbij de functie of het gebruik van een product wordt verkocht in plaats van het product zelf. Een voorbeeld uit het dagelijkse leven is Infrastructure as a Service (IaaS): de consument betaalt voor de geproduceerde elektriciteit en voor het gebruik van het net, maar bezit zelf geen elektriciteitscentrale of distributienet. Een bekend voorbeeld uit de bouwwereld is Light as a Service (LaaS). De sterke opmars van aaS-modellen wordt gedreven door recente ontwikkelingen op het gebied van informatica die de fabrikant in staat stelt om de werking van zijn producten te garanderen, bijvoorbeeld door prestaties op te volgen. 

Een aaS-model waarbij de leverancier eigenaar blijft van de producten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. De leverancier heeft immers belang bij een lange levensduur van zijn producten, alsook bij een hoge herbruikbaarheid/ recycleerbaarheidsgraad. 

Meer info over de opportuniteiten en uitdagingen bij aaS-modellen vind je hier terug.

Welke rol speelt onderhoud bij circulair bouwen?

Het doel van het onderhoud van een gebouw, een bouwelement of een technische installatie is om het in een zodanige staat te behouden dat het zijn functie continu kan vervullen. Het onderhoud speelt een essentiële rol in de dynamiek om de levensduur van producten te verlengen – zeker binnen de circulaire economie! 

Het is aanbevolen om het onderhoud van gebouwen en hun componenten preventief of zelfs voorspellend (met behulp van sensoren) te realiseren. En het is aangeraden om de historiek van de uitgevoerde acties bij te houden (eventueel in een digitale tweeling). Als deze informatie wordt gedeeld, kan de waarde van het bouwelement en het vertrouwen van de koper verhogen wanneer hergebruik aan het einde van de huidige levenscyclus wordt overwogen. Service- en onderhoudswerkzaamheden bieden dus tal van kansen om een langdurige servicerelatie met de klant op te bouwen, en genereren regelmatige inkomsten.  

Dit artikel biedt je een vollediger overzicht van de link tussen onderhoud en circulair bouwen. Meer informatie over het gebruik van nieuwe technologieën voor efficiënt onderhoudsbeheer van gebouwen kun je vinden in dit artikel.

Tot slot zal de Onderhoudsgids voor duurzame gebouwen je helpen bij het opstellen van een onderhoudsprogramma om de waarde en functionaliteit van een woongebouw te behouden. 

© Aertssen Group