Milieubewust bouwen​

De bouw is al jaren bezig met milieubewust of duurzaam bouwen. Energie en dus geld besparen is een krachtige motiverende factor, omdat de klant er baat bij heeft en er dus zelf actief om vraagt. Maar ook verstandig omgaan met water en materialen krijgt steeds meer aandacht. Wat kan de sector doen om meer in te zetten op milieubewust te bouwen?​

Terug naar : duurzaam bouwen

Milieubewust bouwen?

Het doel van ecologisch bouwen is de impact van gebouwen op het milieu minimaliseren, natuurlijke hulpbronnen behouden en een gezonde leefomgeving creëren. Om dit te bereiken zijn tal van concrete acties mogelijk, zoals de energie-efficiëntie van gebouwen verhogen, materialen kiezen met een lage milieu-impact, de levensduur van de gebruikte materialen maximaliseren met aandacht voor de technische en functionele aspecten, en de milieu-impact van het transport van materialen minimaliseren of hergebruik en recyclage aan te moedigen - zowel voorafgaand als na afronding van het project. 

Wat kan ik doen?

De acties die je kunt ondernemen variëren naargelang de context en de prioriteiten. Buildwise geeft je een aantal aanbevelingen om ecologisch te bouwen.  

De Levenscyclusanalyse (LCA) om de impact te meten!​

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de bijdrage te kwantificeren van een product, onderdeel of gebouw aan verschillende milieuproblematieken (zoals klimaatverandering, aantasting van de ozonlaag, ...) gedurende de volledige levenscyclus. 

Contact

Vragen over milieubewust bouwen?  Neem contact met ons op!

Technische Comité