energy

Energieprestaties

Naar koolstofneutraliteit en energie-efficiënte gebouwen.

Alles over energieprestaties

Er moet rekening gehouden worden met een aantal factoren om onze gebouwen koolstofneutraal en energiezuiniger te maken, of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie.

Afhankelijk van het type gebouw is het nodig om de verwarming, de warmwaterproductie, het elektriciteitsverbruik van de installaties, de airconditioning … aan te pakken.

Normen en Regelgeving

Hoe kunnen we de energieprestaties verbeteren?

De energiebehoefte van gebouwen moet tot een minimum beperkt worden.

Hoe?

  • Door de prestaties van de gebouwschil te verbeteren, dankzij een efficiënte thermische isolatie en het beheer van het daglicht. 
  • Door bijzondere aandacht te besteden aan de bouwdetails.
  • Door te zorgen voor een goede luchtdichtheid en een performante ventilatie. 

Om de resterende energiebehoefte te dekken, kun je overwegen om: 

  • gebruik te maken van schone, hernieuwbare energie 
  • te kiezen voor hoogwaardige technische systemen en af te stappen van fossiele brandstoffen 
  • energieflexibiliteit te stimuleren, rekening houdend met de aspecten die betrekking hebben op het vermogen en de verschuiving in de tijd van het verbruik. 

Zowel in de zomer als in de winter moet je zorgen voor een comfortabel binnenklimaat, dat bepaald wordt door de temperatuur (thermisch comfort), de binnenluchtkwaliteit en de lichtinval (visueel comfort). De milieu-impact van gebouwen gaat dus veel verder dan alleen de energieproblematiek. Een algemenere aanpak is dan ook noodzakelijk. 

Meer informatie over de milieu-impact en de circulaire economie

Technische Voorlichtingen over de prestaties van de bouwschil

Artikelen over comfort en binnenklimaat

Publicaties over technische installaties en hernieuwbare energieproductie

Video’s en webinars