Smart Buildings

Smart Buildings

Een 'Smart Building' is een duurzaam, energiezuinig gebouw dat efficiënt kan worden gebruikt en beheerd dankzij een intelligent ontwerp, de nodige installaties en geconnecteerde systemen.

Alles over Smart Buildings

We eisen steeds meer van onze gebouwen. Smart Buildings kunnen dankzij nieuwe technologieën helpen om die verwachtingen in te  lossen. Wat staat daarbij centraal? Het verzamelen van data en het geven van inzicht (monitoring, benchmarking), het bieden van (mogelijkheden tot) automatisatie en optimalisatie, en het creëren van interactiemogelijkheden met de gebruiker en het centraal stellen van de gebruiker (user centricity). Smart buildings leveren hun belangrijkste meerwaarde tijdens de exploitatiefase van het gebouw. Zeker op het vlak van beheer en onderhoud en inzake energiemanagement zijn er voor  de aannemer aanzienlijke opportuniteiten. 

Smart Buildings

Wat is een Smart Building? 

Een smart building is een duurzaam en energie-efficiënt gebouw dat dankzij een slim ontwerp, de nodige installaties en geconnecteerde systemen op een efficiënte manier gebruikt en beheerd kan worden. 

Alle informatie over Smart Buildings in de praktijk

Ontdek al onze informatie over het project 'Smart Buildings in Use'.

Case studies over Smart Buildings