Akoestiek en renovatie

Akoestische aspecten bij renovatie van gebouwen

Bij de renovatie van gebouwen wordt veelal een verbetering van de thermische prestaties van de gebouwschil of een algemene sanering van de dragende wanden en vloeren beoogd. De akoestische aspecten worden hierbij al te vaak over het hoofd gezien.

Bepaalde ingrepen kunnen immers het akoestische comfort verslechteren, zoals het vervangen van vloerbekledingen op verdiepingsvloeren en beglazingen in het buitenschrijnwerk. Mits de juiste materiaalkeuze en de nodige aandacht voor bepaalde uitvoeringsdetails, kan tegelijk het akoestisch comfort op een hoger peil gebracht worden. Ook wanneer renovatiewerken worden uitgevoerd met het oog op een verbetering van de geluidisolatie, is het resultaat soms niet zoals verhoopt. Via onze opleidingen, publicaties en technische adviezen, begeleidt Buildwise de bouwprofessioneel bij de keuze van het gepaste akoestische renovatieconcept en verwijst het naar de belangrijkste uitvoeringsdetails. Via onze Technologische Dienstverlening C-tech is er zelfs een gratis begeleiding mogelijk van de aannemer bij akoestische renovatiewerken in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

E-learning akoestiek en renovatie

De slaagkans van een akoestische renovatie zal niet enkel afhangen van de gepaste materiaalkeuze. Het globale renovatieconcept zal bepalend zijn voor de haalbare verbetering van het akoestische comfort. Het correct uitvoeren van bepaalde aansluitings- en afwerkingsdetails is van primordiaal belang om een afdoende lucht- en contactgeluidisolatie te garanderen. Deze onlineopleiding werd uitgewerkt in het kader van het project BE REEL voor de bouwprofessioneel die een succesvol verloop van de akoestische renovatie van gevels, gemene muren en houten vloeren ambieert - van conceptfase tot concrete uitvoering.  

BE REEL! en Buildwise bieden jou een gratis e-learningpakket aan via de Buildwise Renovatieacademie

Wat komt er aan bod?

 1. Inleiding
  1. Akoestische comforteisen
  2. Basisprincipes lucht- en contactgeluidisolatie
 2. Akoestische sanering van de gemene muur
  1. Globaal plan van aanpak
  2. Voorzetwanden
 3. Akoestische sanering van houten vloeren
  1. Context en algemene oplossingen
  2. Renovatieoplossingen
 4. Akoestische doos-in-doosconcept bij totaalrenovatie
  1. Algemene principes
  2. Case study
 5. Akoestische sanering van de gevel
  1. Algemene aanpak
  2. Akoestische renovatie van vensters

Hoe start je de opleiding?

Je maakt in één stap jouw account aan op BE REEL en je kunt zo aan de slag!

Jouw technisch advies

Heb je een specifieke technische vraag over akoestiek en renovatie? Of wens je dat we ter plaatse komen om onderzoek te verrichten? Dan helpen we jou verder met gericht advies.

Met de steun van