Technisch advies op de werf aanvragen

Maak gebruik van je recht op technisch advies

Vermijd problemen of discussies achteraf

Word je geconfronteerd met bouwproblemen bij de door jou uitgevoerde werken? Wij helpen jou met advies op maat. Voor elk probleem is er een oplossing!

Jouw voordelen

 • Je vermijdt problemen of discussies achteraf
 • Heb je toch een probleem, dan kom je sneller tot een vergelijk met de bouwheer

Aanvragen technisch advies

Als aannemer of installateur ben je lid van Buildwise. En daarom staan we altijd voor jou klaar met technisch advies.

Hoe meer informatie we van jou ontvangen, hoe beter we jou kunnen helpen. Bezorg ons daarom informatie over alle relevante technische inlichtingen (plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen, ...). De afdeling Technisch Advies (ATA) bekijkt je aanvraag grondig en neemt daarna contact op. 

Technisch advies aanvragen

Waarover kan ik een vraag stellen?

Vóór je begint met de uitvoering van jouw bouwproject

Weet je niet welk bouwmateriaal het meest geschikt is? Of wil je weten hoe je een project bouwtechnisch aanpakt? Of wens je onafhankelijk advies over de plannen van de architect waarmee je samenwerkt? Stel dan zeker jouw vraag, zodat je problemen of discussies achteraf vermijdt.  

Tijdens en na de uitvoering

Vindt de bouwheer dat je zaken fout hebt aangepakt? Of stel je zelf bouwschade vast? Dan is het aanbevolen om deze schade meteen te herstellen, zodat je grotere schade voorkomt.

Hou er wel rekening mee dat deze technische adviezen enkel voorbehouden zijn voor een betrokken, uitvoerende (hoofd)aannemer of een gerechtsdeskundige.

 

Zijn er bijkomende kosten voor mijn technische aanvraag?

Ja, soms wel. Als je een specifieke analyse of een technisch verslag wenst, dan betaal je hiervoor bijkomende kosten. Hieronder zie je een indicatie van deze kosten. We geven jou graag bijkomende informatie, indien je dit wenst.  

Krijg technisch advies
Technisch advies   Indicatie kostprijs
Buildwise contacteren (via telefoon/ aanvraagformulier)  Gratis  
Bezoek ter plaatse  Gratis
Opstelling technisch verslag  €125 (excl. BTW)(*1) 
Interventie op vraag van een gerechtsdeskundige €720 (excl. BTW) (*2) 
Specifieke analyse, studie, meting, proef of controleberekening  Prijsofferte  

(*1) Dit is de minimale basisprijs voor een technisch verslag. 

(*2) Per dagprestatie van een ingenieur (inclusief bezoek ter plaatse en eventuele opstelling van een technisch verslag).

Bouwplaatsbezoek

Zodra we jouw dossier ontvangen, bekijken we of een bouwplaatsbezoek nodig is. En is dit het geval? Dan krijg je bezoek van een van onze ingenieurs en ontvang je professioneel technisch advies.

Hou er rekening mee dat een bouwplaatsbezoek enkel mogelijk is op uitdrukkelijke vraag van een betrokken, uitvoerende (hoofd)aannemer of gerechtsdeskundige.

Onze ingenieurs van de dienst Technisch advies beschikken over materieel om:

 • beperkte sonderingen te maken voor vaststellingen of staalnames
 • het vochtgehalte van bouwmaterialen te bepalen
 • ogenblikkelijke en langdurige klimaatmetingen te verrichten
 • de vlakheid, de rechtlijnigheid, de verticaliteit, het peil, ... van uitvoeringen te controleren
 • indicatieve hechtsterkteproeven uit te voeren
 • kleurmetingen te verrichten
 • oriënterende geluidsmetingen uit te voeren
 • de mechanische karakteristieken van bouwelementen te beoordelen
 • luchtstromingen, luchtdrukverschillen en luchtlekken te detecteren
 • de breedte van scheuren te meten
 • elementaire scheikundige proeven uit te voeren.
 • ...

Indien er meer gespecialiseerde proeven aangewezen zijn, doet de afdeling Technisch advies beroep op de Buildwise labo’s van het proefstation in Limelette. 

Een technisch verslag ontvangen?

Dat is mogelijk tegen betaling en op uitdrukkelijke vraag van een betrokken, uitvoerende (hoofd)aannemer of een gerechtsdeskundige.

Het technisch verslag bevat

 • de verkregen inlichtingen
 • een omschrijving van de probleemstelling
 • de ter plaatse gedane vaststellingen
 • een uitvoerige technische bespreking van de probleemstelling
 • suggesties omtrent een eventuele remedie of herstelling

Aandachtspunt

Hou er rekening mee dat het technisch advies louter informatief en niet bindend is. Dit vervangt bijvoorbeeld niet het advies dat de architect of het studiebureau verleent. Het advies is enkel van technische aard en heeft dus geen juridisch en/of financieel karakter.  

Technisch advies, op elk moment

Geen fan van online? Stuur jouw dossier dan via de post

Wens je de aanvragen voor Buildwise schriftelijk in te dienen, bezorg ons dan al jouw gegevens op het volgend adres: 

Buildwise - Afdeling Technisch advies 

Kleine Kloosterstraat 23 1932 ZAVENTEM


Ook hier geldt dat de kwaliteit van het advies in grote mate afhankelijk is van de formulering van de vraag. Deze moet zo correct en gedetailleerd mogelijk omschreven zijn.

Het is van groot belang ons alle relevante technische inlichtingen (plannen, bestek, briefwisseling, foto's, detailtekeningen ...) te bezorgen.

Je bent particulier?

Als particulier kan je niet rechtstreeks terecht bij de afdeling Technisch Advies van Buildwise. Deze dienst ondersteunt namelijk enkel bouwprofessionals die concrete vragen hebben bij projecten.

Indien je specifieke, technische vragen hebt, dien je je in eerste instantie te wenden tot een bouwprofessional (architect, aannemer, ...) die jou technisch advies biedt. Daarnaast is het mogelijk om een Buildwise-abonnement te kopen of om de Buildwise-publicaties te raadplegen. 

Wens je beroep te doen op andere experten? Dan bestaan er verschillende expertenverenigingen, zoals: