Buitenschrijnwerk

De 3 meest voorkomende uitdagingen bij buitenschrijnwerk (en hoe ze aan te pakken)

Als schrijnwerker sta je regelmatig voor moeilijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de juiste beglazing voor ramen kiezen, valbeveiliging plaatsen of een raam in een spouwmuur installeren. In deze blog behandelen we deze drie uitdagingen in buitenschrijnwerk en vertellen we je hoe je ze aanpakt.

uitdagingen bij schrijnwerk

En wat met jouw uitdagingen in buitenschrijnwerk? Zo pak je ze aan.

Bekijk de meest voorkomende uitdagingen én oplossingen bij buitenschrijnwerk, verzameld in een praktische gids.

Uitdaging 1: "Kan ik vrij de beglazing voor ramen kiezen bij buitenschrijnwerk?"

“Om de kosten van zijn buitenschrijnwerk te verminderen, vraagt mijn klant om af te wijken van de veiligheidsaspecten en voor elk raam een dubbele beglazing 4/15/6 in floatglas te voorzien.” 

Beglazing kun je niet zomaar vrij kiezen. Zo zijn er veiligheidseisen waaraan je moet voldoen, zodat je de bewoners van het gebouw niet in gevaar brengt. Die eisen brengen beperkingen met zich mee voor de keuze van het type en de dikte van de beglazing. 

Zo pak je het aan

Wijk nooit af van de Belgische veiligheidsnormen. Normen zijn weliswaar geen wetten, maar in geval van betwistingen, schade of ongevallen wordt altijd verwezen naar de normen, die gelden als de regels van de kunst. Voer je de ramen niet uit volgens de normen, dan is er een valrisico of kans op letsels als iemand tegen het glas botst. 

De keuze van het type beglazing (float, gehard of gelaagd glas) hangt af van verschillende parameters, zoals de hoogte van de borstwering, de valhoogte, de ruimte aan weerszijden van de beglazing … Zie hiervoor de reeks infofiches 49, gebaseerd op de norm NBN S 23-002. 

Bij een vast venster met een beschermingshoogte kleiner dan 90 cm en een valhoogte groter dan 1,5 m moet bijvoorbeeld het binnenste glasblad van de dubbele beglazing uit veiligheidsglas van het type 1B1 bestaan. Het type beglazing van het buitenste glasblad mag je in dat geval wel vrij kiezen. 

Om bestand te zijn tegen windbelasting moet de dikte van de beglazing voldoen aan de mechanische weerstandseisen van NBN S 23-002. 

Meer weten? 

 

Uitdaging 2: "Extra valbeveiliging bij ramen, verplicht of niet?"

“Ik moet een opengaand raam plaatsen op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Er is discussie of een extra valbeveiliging (borstwering) al dan niet verplicht is.” 

Soms botst jouw mening over de noodzaak van een borstwering met de visie van de architect. Maar wie heeft gelijk? 

De oplossing

De norm NBN B 25-002-1 geeft aan in welke gevallen je een extra valbeveiliging moet installeren op een raam met opengaande delen. Als de borstweringshoogte, gemeten tussen het niveau van de afgewerkte vloer en het hoogste niveau van het vaste kader van het schrijnwerk, kleiner is dan de beschermingshoogte, dan moet je de vensteropening uitrusten met een extra borstwering die voldoet aan de eisen uit de norm NBN B 03-004. De beschermingshoogte ligt vast in het ontwerp en mag doorgaans niet kleiner zijn dan 0,90 m. 

Wil je liever geen extra valbeveiliging voorzien? Kies dan voor een vast raam met de juiste dikte en het juiste type beglazing (zie de vorige uitdaging 'Kan ik vrij de beglazing voor ramen kiezen?'). 

Ook hier geldt: normen zijn geen wetten, maar bij betwistingen, schade of ongevallen zal wel verwezen worden naar de normen, die gelden als de regels van de kunst. 

Meer weten? 

Uitdaging 3: Zo installeer je een raam in een spouwmuur

“Tussen de opmeting van de raamopeningen in een geïsoleerde spouwmuur en de effectieve plaatsing van de raamprofielen, ligt de bouwwerf soms enkele weken stil. Die tijd is nodig om in het atelier de raamkaders op maat te produceren.” 

Je kunt dit probleem omzeilen door het raamkader aan de dragende muurconstructie te bevestigen, voordat de spouwisolatie en de gevelsteen worden aangebracht. Maar hoe pak je dit aan? 

Zo los je het op

Als er nog geen gevelstenen geplaatst zijn, werk je het best met een plaatsingskader in hout of een ander isolerend materiaal. Deze techniek heeft heel wat voordelen, maar er zijn toch ook enkele aandachtspunten. Je moet de luchtdichtheid van het plaatsingskader garanderen, de bovenkant en de zijkanten van het kader beschermen met een waterscherm en om thermische redenen moet je een minimale contactlengte tussen het plaatsingskader en het raamkader naleven. 

Als alternatieve oplossing kun je de raamkaders ook laten produceren op basis van de afmetingen op plan. Dit vergt wel goede communicatie tussen de architect, de aannemer ruwbouw en jou als schrijnwerker.  

Hoe je de verbindingsdetails tussen het raamkader en de ruwbouw precies uitvoert, lees je in onze DETAILS-database. 

Buitenschrijnwerk en spouwmuur opbouw

Meer weten?