Duurzaam (ver)bouwen: wees als aannemer helemaal mee

Heel wat regelgeving rond duurzaam bouwen is sterk in evolutie. Dat is ook te merken bij de bouw van residentiële woningen. Het volstaat niet dat jij als aannemer op de hoogte bent van de nieuwste regels in verband met duurzaam bouwen, je moet ze ook toepassen in je werk én je moet je klanten steevast de meest recente informatie kunnen geven. In deze blog lees je waar je die informatie vindt. 

Wat aannemers ons vertellen over duurzaam bouwen

De regelgeving over duurzaam bouwen vernieuwt héél snel – elk jaar is er wel een nieuwe wet” 

“We moeten energiezuiniger bouwen, maar ook comfort is belangrijk, zowel in de winter als in de zomer. Comfort vraagt nu eenmaal energie, dus hoe kunnen we op energie besparen?” 

“Ik zou me graag bijscholen in avondschool, maar ik vraag me af of ze daar wel al de nieuwste normen gebruiken” 

“Het helpt dat de architect nieuwe regelgeving vaak al goed opvolgt” 

Even schetsen …

De regelgeving en normalisatie rond onder meer energie, ventilatie, isolatie, milieu en brandveiligheid is constant in evolutie. Denk maar aan de EPB-eisen waarbij het minimumaandeel aan hernieuwbare energie steeds hoger wordt. Of neem de strengere isolatie-voorwaarden om een premie te krijgen. Om als aannemer bij te blijven, is betrouwbare en begrijpelijke informatie dan ook onmisbaar.  

Ons advies

Normen vs. Wetten
Allereerst is het belangrijk om het verschil te kennen tussen een norm en een wettelijk voorschrift. In tegenstelling tot een wet is het in principe niet verplicht om een norm na te leven. Een norm is een afspraak over een product, dienst of proces die goed vakmanschap weerspiegelt, maar die meestal vrijwillig wordt toegepast. 

Toch kan de naleving van een norm in bepaalde gevallen verplicht worden. Zo kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de EPB-regelgeving. Ook kan in contracten, zoals een bijzonder bestek, verwezen worden naar de toepassing van normen. 

Bij betwistingen en/of schade worden normen hoe dan ook altijd beschouwd als de ‘regels van de kunst’. Je doet er dus goed aan om ze sowieso te volgen. 

 

 

 

 

 

Ken de regelgeving over premies
Wie duurzaam bouwen zegt, zegt meestal energiepremies. Ook de regels daarover zijn voortdurend in evolutie. Bovendien kent elk gewest in België zijn eigen premiesysteem. De voorwaarden en de bedragen van de premies verschillen dan ook naargelang de investering gedaan wordt in Vlaanderen, Brussel of Wallonië. Om te vermijden dat je klant een premie misloopt, is het verstandig om je te verdiepen in de premiesystemen van de gewesten waarin je actief bent. Aangezien sommige gemeenten nog bijkomende premies geven, steek je ook daar maar beter je licht over op. Zo kun je je klanten optimaal informeren.

Om je een voorbeeld te geven van de verschillende voorwaarden: in onderstaande tabellen vind je welke isolatiedikte je moet voorzien als je een dak of buitengevel langs de buitenkant zodanig wil isoleren dat je klant recht heeft op de gewestelijke premies. Zo zie je bijvoorbeeld dat je isolatiepakket minstens 14 centimeter dik moet zijn als je in Vlaanderen een bestaand dak met minerale wol isoleert (de thermische weerstandscoëfficiënt Rd is dan groter dan 4,5 m²K/W). Kies je voor EPS-grafietpanelen voor de buitenisolatie van een gevel, dan moeten die voor een bestaand gebouw in Vlaanderen minimaal 10 centimeter dik zijn (de Rd-waarde is dan groter dan 3,0 m²K/W). 

 

/media/pmhmqsdk/table_01_nl-1.svg

/media/khep2cjx/table_03_nl-1.svg

Laat je juridisch bijstaan

Een correct opgesteld aannemingscontract dat rekening houdt met de huidige regelgeving op het gebied van duurzaam (ver)bouwen is een absolute must. vind je modelcontracten waarop je je kunt baseren.

 

Meer weten?

Ook deze documenten zijn interessant als je op de hoogte wil blijven van de regelgeving en normalisatie over duurzaam (ver)bouwen:

Ontdek onze digitale gids

Vandaag is de bouwsector volop in evolutie. Voor aannemers zoals jij brengt dit nieuwe uitdagingen met zich mee. Daarom sloegen we de handen in elkaar met Constructiv, Bouwunie en Faba om voor jou de gratis gids ‘Wat aannemers zélf denken over de bouwsector’ op te stellen. 

Daarin schetsen we niet alleen de uitdagingen in de sector, maar reiken we je meteen ook oplossingen aan en verwijzen we je door naar tal van bronnen met nuttige informatie.  

Download nu