Naar hoofdinhoud

Het WTCB wordt Buildwise: lees er hier alles over.

Contrasten

Contrasten zijn bevorderlijk voor de goede waarneming en het gebruik van onze bebouwde omgeving. Ze kunnen immers bijdragen tot de algemene herkenbaarheid en oriëntatie binnen een gebouw, functioneel ingezet worden om de bruikbaarheid te verhogen en een belangrijke impact hebben op de veiligheid (accentuering van niveauverschillen of obstakels).
Versie 1.4
02 mei 2017

Rekentool

Na het downloaden opent het rekenblad zich in Microsoft Office Excel. U moet de wijzigingen toestaan en de macro’s inschakelen om de tool te kunnen gebruiken.

Handleiding

Om de toepassing van het rekenblad in goede banen te leiden, worden er binnen de tool een pagina met achtergrondinformatie en een handleiding ter beschikking gesteld.

Contact

Stefan Danschutter

Achtergrondinformatie

Een slecht leesbare tekst of het feit dat een niveauverschil – ondanks een voldoende verlichting – niet waargenomen wordt, vormt een probleem voor alle gebouwgebruikers. Dit geldt echter des te meer voor slechtziende personen, die extra baat hebben bij de aanwezigheid van een toereikend en correct aangebracht contrast.

Dit rekenblad laat toe om:

  • na te gaan of de combinatie van twee kleuren een bevredigend contrast oplevert volgens de eisen uit de norm ISO 21542
  • de minimaal vereiste grootte voor beletteringen te bepalen volgens de methode uit het CIE-rapport 196.

Na het downloaden opent het rekenblad zich in Microsoft Office Excel. U moet de wijzigingen toestaan en de macro’s inschakelen om de tool te kunnen gebruiken.

Het rekenblad Contrasten werd uitgewerkt in het kader van het IWT/VIS-traject Groen Licht Vlaanderen 2020.

Contrasten: schermafbeelding.