Wind Interactive is een module die toelaat om de windbelastingen op de gevels en het dak van rechthoekige gebouwen te berekenen volgens de Eurocode ‘Wind’ en diens nationale Belgische bijlage, de norm NBN EN 1991-1-4 ANB. De module berekent de drukken voor gebouwen met een plat dak, met één dakschild en met twee dakschilden.
Wint Notext Square
Versie 1.3.3
15 december 2022

Rekentool

Handleiding

⚠️ De link naar de tool Category Interactive (CInt) in WInt werkt niet meer. Hier is de juiste link: https://cint.buildwise.be

Contact

Gauthier Zarmati

Hulp bij installeren

Het programma Wind_Interactive wordt door Buildwise gratis geleverd in de vorm van een pakket WInt_pkg.zip die in de Matlab©-omgeving werden ontwikkeld. Dit programma werd evenwel zodanig gecompileerd dat de gebruiker niet zelf over een Matlab©-versie hoeft te beschikken.

WInt - Wind Interactive: schermafbeelding.

De rekentool levert niet alleen de plaatselijke drukwaarden voor elk punt van het bouwwerk op, maar tevens de gemiddelde drukken over elk van de zijden van het gebouw. De module kan ofwel rekening houden met de openingen in elk van de zijden van het gebouw, dan wel veilige waarden aanreiken indien de openingen niet gekend of variabel zijn.

De module laat toe om de resultaten rechtstreeks te consulteren of om deze te exporteren naar een Excel-bestand met het oog op een later gebruik ervan in een andere software.

Deze module kwam tot stand in het kader van de Normen-Antenne Eurocodes van Buildwise, met de financiële steun van de FOD Economie.