Naar hoofdinhoud

Het WTCB wordt Buildwise: lees er hier alles over.

Zonwerende voorzieningen gecombineerd met beglazing

De norm NBN EN ISO 52022-1 stelt een vereenvoudigde methode voor om de zontoetredingsfactor gtot en de lichttoetredingsfactor Τv,tot van een zonnewering gecombineerd met een beglazing te berekenen. Deze methode vereist slechts enkele invoergegevens: de zontoetreding, zonnereflectie en lichtreflectie van de zonnewering enerzijds en de U-waarde en g-waarde van de beglazing anderzijds.
Versie 8.1
16 juli 2019

Hoe werkt de rekentool?

De vereenvoudigde methode is van toepassing op een zonnewering parallel met de beglazing, hetzij aan de buitenzijde, de binnenzijde of de spouwzijde van dubbel glas.

Aan de hand van dit rekenblad kunnen de zontoetredingsfactor en de lichttoetredingsfactor van een zonwerende voorziening gecombineerd met een beglazing berekend worden volgens de vereenvoudigde methode uit de norm NBN EN ISO 52022-1.

Deze methode kan slechts toegepast worden als de zonnewering en de beglazing aan bepaalde voorwaarden voldoen. In de andere gevallen moet de gedetailleerde methode uit de norm NBN EN ISO 52022-3 toegepast worden.

In de norm NBN EN ISO 52022-1 worden de precieze toepassingen en de beperkingen van de vereenvoudigde methode beschreven.