Technisch advies voor particulieren

Terug naar : technisch-advies

Technisch advies voor particulieren

Particulieren kunnen met hun technische vragen niet rechtstreeks terecht bij de afdeling Technisch advies: ze dienen de bouwprofessionelen die betrokken zijn bij het project te contacteren.

Wenst men niettemin rechtstreeks beroep te doen op een deskundige, dan kan men zich bijvoorbeeld wenden tot een expertenvereniging zoals o.a. de Associatie van Belgische Experten (www.abex.be), het Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België (www.ncdab.be), de Belgische Kamer van Deskundigen gelast met Gerechtelijke en Scheidsrechtelijke Opdrachten (www.kgso-ceja.be).

Indien u specifieke, technische vragen heeft, dient u zich in eerste instantie te wenden tot een bouwprofessioneel (architect, aannemer, ...) die u bijstand kan verlenen. Zo nodig kan deze wel Buildwise raadplegen.

De Buildwise-publicaties zijn daarentegen toegankelijk voor iedereen.