Hoe kan de brandreactieklasse van een bouwmateriaal aangetoond worden? Is dit enkel mogelijk aan de hand van een specifiek proef- en classificatieverslag na het uitvoeren van een brandproef?

Vakgebied

Terug naar : faq

De brandreactieklasse van een bouwmateriaal kan op verschillende manieren aangetoond worden. 

Ze wordt vrijwel steeds bepaald door het uitvoeren van een genormaliseerde brandproef. De behaalde klasse wordt vervolgens beschreven in de CE-markering, het gebruiksgeschiktheidsattest (bv. een ATG) of het specifieke proef- en classificatierapport van het bouwproduct in kwestie. 

Voor sommige materialen mag men echter uitgaan van een welbepaalde minimale brandreactieklasse, zonder dat er hiervoor een specifieke brandproef uitgevoerd hoeft te worden. Deze materialen en hun bijhorende minimale brandreactieklasse zijn opgenomen in diverse ‘Beschikkingen van de Europese Commissie’. 

Zo kan men in de ‘Beschikking 96/603/EG’ lezen dat beton en staal steeds een brandreactieklasse A1 zullen vertonen. De ‘Beschikkingen van de Europese Commissie’ zijn vrij raadpleegbaar en onder meer terug te vinden via de Normen-Antenne ‘Brandpreventie’ van Buildwise. 

 

Beschikkingen van de Europese Commissie

Meer info