Hoe kan ik informatie vinden over de regelgeving in Europa of België?

Publicaties & normen

Terug naar : faq

Informatie over verschillende voorschriften (regelgeving en normalisatie) die van invloed zijn op de bouwsector (brand, akoestiek, watertoevoer en -afvoer, circulaire economie, energieprestaties van gebouwen, …) is beschikbaar via de Normen-Antennes van Buildwise.